150 μεγάλες επιχειρήσεις προτρέπουν την Ε.Ε. να θέσει υψηλότερους στόχους μείωσης εκπομπών – Συμμετέχει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να συζητήσει επί των προτάσεών της για ένα νέο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, ενόψει της ομιλίας της Προέδρου της Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα, περισσότερες από 150 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επενδυτές και επιχειρηματικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, IKEA, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, EDF, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  Signify και Apple, καλούν τους ηγέτες της Ε.Ε. να υποστηρίξουν το φιλόδοξο στόχο που καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Από την Ελλάδα την πρωτοβουλία στηρίζει o Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Μανώλη Μαραγκουδάκη, να δηλώνει: «Η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 θα απαιτήσει εντατικές δράσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεισφορές από όλους τους κλάδους χωρίς καμία εξαίρεση. Ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του  αυξημένου κλιματικού στόχου του 55% και, επίσης, να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω τη βιομηχανική υπεροχή και πρωτοπορία  της Ε.Ε. στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ένας αυξημένος στόχος ΑΠΕ για το 2030, υψηλότερος του 32% που ισχύει σήμερα, είναι αναγκαίος για να δώσει την απαραίτητη προοπτική, προβλεψιμότητα και επενδυτική ασφάλεια  για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Ε.Ε.»

Σε μια ανοιχτή επιστολή τους, Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη και το φάσμα της  οικονομίας έχουν αποτυπώσει την αποφασιστικότητά τους να συνεργαστούν με την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοιού , συνδιαμορφώνοντας  μια πιο ανθεκτική, δηλαδή φιλική προς το κλίμα και ταυτόχρονα αναγεννητική προοπτική ανάκαμψης. Η επιστολή δείχνει τη μεγάλη γκάμα  της υποστήριξης από την  Ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα  στους φιλόδοξους στόχους για αυξημένη προσπάθεια και υποστήριξη των δράσεων πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με εταιρίες από τομείς όπως η μεταποίηση, η βαριά βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τεχνολογία, που υποστηρίζουν αποφασιστικά το στόχο του 55%.

Υπογεγραμμένη από 157 επιχειρήσεις και επενδυτές, αλλά και από 21 επιχειρηματικά δίκτυα, η επιστολή αναφέρει: «Αυτό που πρέπει επειγόντως να δούμε στη συνέχεια είναι μια φιλόδοξη εφαρμογή του πακέτου ανάκαμψης που θα επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο και με έναν αυξημένο βραχυπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών».

“Οι σωστές αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία και προστασία υγιών, ευημερουσών και δίκαιων κοινοτήτων και στην διασφάλιση ενός συγκροτημένου οδικού χάρτη για μια ευημερούσα οικονομία. Σύμφωνα με την προσέγγιση και προοπτική αυτών των  επιχειρήσεων και  επενδυτών, η σαφήνεια στον καθορισμό της διαδρομής και των χρονοδιαγραμμάτων προς την κλιματική ουδετερότητα  για κάθε ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα προωθεί και θα διευκολύνει σημαντικές επενδύσεις σε επιχειρηματικά σχέδια και λύσεις χαμηλού και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, είναι απολύτως απαραίτητες. Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργούσε το αναγκαίο εκείνο κλίμα  εμπιστοσύνης  που θα ωθούσε τις επιχειρήσεις  να επενδύσουν με αποφασιστικότητα, με την απαιτούμενη ταχύτητα και στην αναγκαία εκείνη κλίμακα για την ταχύρρυθμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη δημιουργία αξιόλογων πράσινων θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης  μιας ανθεκτικής οικονομίας μηδενικού άνθρακα.”

Η παρούσα επιχειρηματική πρωτοβουλία συντονίζεται από το European Corporate Leaders Group (CLG Europe), μια διατομεακή ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εργάζονται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Υλοποιήθηκε επίσης σε συνεργασία με το συνασπισμό Business Ambition for 1.5C , the We Mean Business  που περιλαμβάνει τα επιμέρους δίκτυα BSR,  The B Team, CDP,  CLG Europe, Ceres, WBCSD,  The Climate Group  καθώς και τα RE100 & EV100, καθώς και με τον θεσμό Investors Group on Climate Change (IIGCC). Υπήρξε πρόσθετη υποστήριξη από ευρωπαϊκά δίκτυα επιχειρήσεων και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των BCSD Portugal, του Κέντρου Λύσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σλοβενία), της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Πράσινη Ανάκαμψη, αλλά και των EU-ASE, EURIMA, EIIF, EHPA, The Aldersgate Group (UK), The Haga Initiative (Σουηδία), Skift Business Climate Leaders, Solar Impulse Foundation, The Spanish Green Growth Group (Spain) και Wind Europe.

Όλοι οι υπογράφοντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι, πριν από την επίσημη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης 2020 της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, και πριν από την Εβδομάδα Κλίματος στη Νέα Υόρκη, παροτρύνουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να  αποτρέψουν τις χειρότερες και πιο επώδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να διασφαλίσουν μια βιώσιμη καθώς και ανταγωνιστική οικονομική ανάκαμψη:

● υιοθετώντας τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,

● υποβάλλοντας ισχυρά και ανθεκτικά σχέδια ανάκαμψης, που θα διευκολύνουν τις πράσινες επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας,

● συμφωνώντας σε ένα σαφώς καθορισμένο στόχο για τη μείωση των Ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, αλλά και στους συνδεόμενους με αυτόν επιμέρους (τομεακούς) στόχους.

Ο Christian Sewing, CEO, Deutsche Bank AG, δήλωσε: «Οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτόν το φιλόδοξο μετασχηματισμό. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τις εταιρίες να ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με πιο βιώσιμο τρόπο. Αλλά χρειαζόμαστε την Ε.Ε. να ανοίξει το δρόμο παρέχοντας κοινά πρότυπα».

Ο Casper Klynge, Vice President European Government Affairs, Microsoft, δήλωσε: «Καθώς συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε μια πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, έχουμε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία ώστε να δράσουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να κερδίσουμε κρίσιμη δυναμική στο δρόμο μας προς μια Ευρώπη ουδέτερου άνθρακα. Ο καθορισμός σαφών και φιλόδοξων στόχων είναι απαραίτητος για την επίτευξη καθαρού μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Όλοι μας – επιχειρήσεις και κυβερνήσεις – μπορούμε να αναλάβουμε δράσεις που είναι καλές για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομία αλλά για τον πλανήτη».

Η Helena Helmersson, CEO H&M Group, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επίτευξη του θετικού, φιλόδοξου στόχους μας για το κλίμα και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε σε φιλόδοξους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι μαζί την ευθύνη του μέλλοντος μας και τώρα επιχειρήσεις  και κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά από ποτέ. Η διαφάνεια και η κυκλικότητα πρέπει να είναι ο πυρήνας της ηγεσίας που χρειαζόμαστε κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα».

Η Jesper Brodin, CEO, Ingka Group / IKEA Retail, δήλωσε: «Ο χρόνος για συζήτηση τελείωσε. Πρέπει να δράσουμε και πρέπει να δράσουμε τώρα για να επιταχύνουμε τη δράση για το κλίμα και να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 1,5°C. Το ΙΚΕΑ έχει δεσμευτεί να γίνει θετική πηγή δράσεων για το κλίμα έως το 2030 και ζητάμε από τις κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο. Η ενίσχυση της φιλοδοξίας τους και η αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. για το 2030 είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ένα μέλλον που θα είναι κλιματικά ουδέτερο».

Η Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives, Apple, δήλωσε: «Η επιλογή μεταξύ ενός υγιούς πλανήτη και μιας καλής επιχειρηματικής στρατηγικής ήταν πάντα λανθασμένη και το αποδείξαμε αυτό με μια εταιρία που λειτουργεί με 100% καθαρή ενέργεια και εν μέσω μετάβασης στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να κάνει το ίδιο. Καθώς η Apple εργάζεται για 100% ουδέτερα προϊόντα άνθρακα και για μια αλυσίδα εφοδιασμού με ουδέτερο άνθρακα έως το 2030, θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τους ισχυρούς παγκόσμιους στόχους που χρειαζόμαστε ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προστατεύσουμε αυτόν τον πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Jean-Bernard Levy, Chairman and CEO, EDF, δήλωσε: «Υποστηρίζω τον φιλόδοξο στόχο του 2030 για την Ευρώπη για την κατά 55% τουλάχιστον μείωση των εκπομπών CO2. Η οικονομικά αποδοτική ηλεκτροδότηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, που προάγει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και καινοτόμων λύσεων στις μεταφορές, τη στέγαση και τις βιομηχανικές διαδικασίες, δεν είναι μόνο μία ενέργεια που θεωρείται κατάλληλη για το κλίμα, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της EDF στην Ευρώπη είναι ήδη σήμερα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περισσότερο από 90% και η EDF θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της μεγάλης αλλαγής την επόμενη δεκαετία».

Ο Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, CEO, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε: «Η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 θα απαιτήσει εντατικές δράσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεισφορές από όλους τους κλάδους χωρίς καμία εξαίρεση. Ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του  αυξημένου κλιματικού στόχου του 55% και, επίσης, να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω τη βιομηχανική υπεροχή και πρωτοπορία  της Ε.Ε. στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ένας αυξημένος στόχος ΑΠΕ για το 2030, υψηλότερος του 32% που ισχύει σήμερα, είναι αναγκαίος για να δώσει την απαραίτητη προοπτική, προβλεψιμότητα και επενδυτική ασφάλεια  για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Ε.Ε.».

Ο Eric Rondolat, CEO & Chairman, Signify, δήλωσε: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αναλάβουμε τολμηρή δράση για το κλίμα – είναι απολύτως απαραίτητο και πρέπει να γίνει τώρα. Σκεφτείτε το εξής: εάν επιτύχουμε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 3% ετησίως, που οφείλεται σε παρόμοια ποσοστά ανανέωσης 3% και αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 3% ετησίως, τότε θα υπάρχει ένας κόσμος ουδέτερου άνθρακα έως το έτος 2050. Κυρίως αυτό απαιτεί έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης κατά τουλάχιστον 55% των αερίων του θερμοκηπίου το 2030, το οποίο κατανέμει εξίσου το φόρτο εργασίας μεταξύ της τρέχουσας και της μελλοντικής γενιάς που πρέπει να κάνουν αυτόν το θεμελιώδη στόχο πραγματικότητα».

Ο Matt Brittin, President, EMEA Business & Operations, Google, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε το φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη ήπειρο ουδέτερη από άνθρακα στον κόσμο. Στην Google, στόχος μας είναι οι παγκόσμιες δραστηριότητές μας να λειτουργούν με ενέργεια χωρίς άνθρακα σε βάση 24/7 και στοχεύουμε να φτάσουμε εκεί μέχρι το 2030. Έχουμε επίσης δεσμευτεί να διαδραματίσουμε το ρόλο μας υποστηρίζοντας ισχυρή πολιτική δράσεων και βοηθώντας τους άλλους να αναλάβουν δράση για το κλίμα παρέχοντας τους τεχνολογία και εργαλεία για ένα μέλλον χωρίς άνθρακα».

Ο Eliot Whittington, Director, CLG Europe, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι επενδυτές γνωρίζουν ότι το μόνο βιώσιμο οικονομικό μέλλον που μπορεί να προσφέρει ευημερία από κάθε πλευρά είναι αυτό που σταθεροποιεί το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό στέκονται όλοι μαζί για να καλέσουν την Ε.Ε. να διασφαλίσει ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι εκπομπών ρύπων θα φέρουν την ήπειρο σε καλό δρόμο για να μειώσουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να επιτύχουν τον καθαρό μηδενικό στόχο έως το 2050. Πρέπει να μάθουμε από την πανδημία ότι η δημιουργία ανθεκτικών και κοινωνικά δίκαιων οικονομικών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας και ότι η οικοδόμηση των καλύτερων δυνατών συστημάτων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η María Mendiluce, CEO, We Mean Business coalition, δήλωσε: «Οι κορυφαίες εταιρείες πιστεύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να επιτύχει τον καθαρό μηδενικό στόχο έως το έτος 2050. Οι φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα παρέχουν στις επιχειρήσεις τη σαφήνεια και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους και για να μεταβούν στην οικονομία μηδενικού άνθρακα. Ένας φιλόδοξος κλιματικός στόχος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα καθοδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη».

Η επιστολή αυτή θα επισημανθεί σε μια εικονική εκδήλωση (virtual event) υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από το θεσμό Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών κατά την ημέρα έναρξης της εβδομάδας Κλίματος της Νέας Υόρκης στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Η εκστρατεία Race to Zero – η μεγαλύτερη συμμαχία που έχει δεσμευτεί ποτέ για τον καθαρό μηδενικό στόχο – επιζητεί την ενίσχυση της δυναμικής γύρω από τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα πριν από την COP26, όπου οι κυβερνήσεις πρέπει να ενισχύσουν τη συμβολή τους στη Συμφωνία των Παρισίων.

Ο Nigel Topping, High Level Climate Champion for the United Kingdom, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή επιστολή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. ενδιαφέρονται σοβαρά να συνεργαστούν με τους ίδιους τους θεσμούς της Ε.Ε. για να υποστηρίξουν έναν αγώνα για μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτές οι επιχειρήσεις ήδη μεταμορφώνουν τις δραστηριότητές τους, αλλά η σαφήνεια στην πορεία για κάθε τομέα δραστηριότητας θα παράσχει την εμπιστοσύνη που απαιτείται προκειμένου ο κάθε τομέας να επενδύσει αποφασιστικά με την απαιτούμενη ταχύτητα και την απαραίτητη κλίμακα για τη μείωση των εκπομπών, τη δημιουργία αξιοπρεπών πράσινων θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης μιας ανθεκτικής οικονομίας μηδενικού άνθρακα».