ΜΕ FAST TRACK ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εν μέσω πανδημίας η Κυβέρνηση ολοκλήρωσε με συνοπτικές διαδικασίες τη δημόσια διαβούλευση, για το σχέδιο νόμου που αφορά στον “Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”.

Ένα πολυνομοσχέδιο με άμεσες επιπτώσεις στο μέλλον των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει διατάξεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, χωρίς όμως ουσιαστικό διάλογο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός  ότι ενώ αρχικά είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση 66 άρθρα στη συνέχεια κατατέθηκαν συνολικά 130 άρθρα.

Για τη Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ η διασφάλιση της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου της χώρας δεν μπορεί να είναι μία διαδικασία fast track.