Στις 27/5 η Πράξη με τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό

Στην έκδοση νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) προχωρεί αύριο 27/5 η κυβέρνηση με την οποία θα εξειδικεύεται ο μηχανισμός επιδότησης μισθών στον ιδιωτικό τομέα για εργαζόμενους με μειωμένο ωράριο εργασίας (πρόγραμμα SURE), οι μειώσεις στο ΦΠΑ για εστίαση και τουρισμό αλλά και οι φοροεκπτώσεις για τους 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων με χασούρα 40% στα μισθώματα από τα ενοίκια.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποσαφήνιση του πλαισίου για την κάλυψη μέρους των απωλειών των εργαζομένων που θα τεθούν σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας η μερικής απασχόλησης μετά τις πιέσεις που ασκούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο έτσι ώστε να αποφασίσουν για το πώς θα κινηθούν καθώς το πρόγραμμα θα τρέξει από την 1η Ιουνίου.

Με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες ο μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης  βραχυχρόνιας εργασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYRE αρχικά με 820 εκ. ευρώ θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20% κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα δηλαδή από το Μάρτιο  και μετά ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
Στο μηχανισμό θα ενταχθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες καθώς και οι  εποχικές επιχειρήσεις.

Η επιδότηση μισθού θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
Δεν θα επιτρέπεται η εκ των υστέρων μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης προκειμένου η επιχείρηση να λάβει επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

Το δικαίωμα του εργοδότη  να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση  ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.
Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.

Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την παραπάνω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου.
Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού  ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση  του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.
Στο φορολογικό μέτωπο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα προβλέπει ότι από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13% μέτρο που καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αεροπλάνο, με πλοίο, με συνδυαστικές μεταφορές.

Επίσης πέφτει στο 13% από 24% ο ΦΠΑ στον αφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά καθώς και στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13% ενώ στο τουριστικό πακέτο μειώνεται  από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24% σε 90/10.
Την ίδια ώρα θα αποσαφηνίζεται το καθεστώς της έκπτωσης φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με απώλειες στο εισόδημα από ενοίκια.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό το δημόσιο θα καλύψει μέρος των απωλειών συμψηφίζοντας το ποσό αυτό με τους φόρους που κληθούν να πληρώσουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι από τον Ιούλιο και μετά.
Για κάθε ιδιοκτήτη θα υπολογιστούν τα έσοδα που δεν εισέπραξε από ενοίκια και από το συνολικό ποσό θα επιστραφεί το ένα τρίτο (33,3%) μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις ενώ δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος των φορολογικών υποχρεώσεων.

Για παράδειγμα εάν ένας ιδιοκτήτης ακινήτων χάσει 1.000 ευρώ εισοδήματος από ενοίκια στο τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου θα μπορεί να περιορίσει από τον Ιούλιο και μετά φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή άλλη φορολογική υποχρέωση συνολικού ύψους 333 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι που θα εισπράξουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια θα κληθούν να δηλώσουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τις εισοδηματικές τους απώλειες και να συνυποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο των ακινήτων με το αποδεικτικό της είσπραξης των μειωμένων ποσών.
Το αναλυτικό κοστολόγιο με τα μέτρα έχει ως εξής:

Απασχόληση
Μάιος – Ιούνιος:
-Αναστολής σύμβασης εργασίας: 1 δισ. ευρώ  + 340 εκατ. ευρώ
-Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επιχειρηματίες: 100 εκατ. ευρώ  + 77 εκ. ευρώ
-Φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές: 640 εκ. ευρώ + 70 εκατ. ευρώ

Ιδιοκτήτες ακινήτων
-Μείωση ενοικίου 25 εκατ. ευρώ  + 10 εκατ. ευρώ
-Μείωση ενοικίου Ιούλιο και Αύγουστο για Τουρισμό: 7 εκατ. ευρώ
-Επιστροφή φόρου ιδιοκτητών ακινήτων: 70 εκατ. ευρώ

Εργασία
-Πρόγραμμα επιδότησης αποδοχών SURE (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) : 820 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
-Δεύτερη φάση επιστρεπτέας προκαταβολής 1,4 δισ. ευρώ
-Μείωση προκαταβολής φόρου: Τα αναμενόμενα έσοδα από την προκαταβολή φόρου για το 2020 είναι 2,4 δις ευρώ. Το ποσοστό μείωσης θα κλειδώσει τον επόμενο διάστημα και θα εξαρτηθεί από τα ταμειακά περιθώρια.
Το βασικό σενάριο προβλέπει κούρεμα 50% στο ύψος της προκαταβολής.

ΦΠΑ  (Μείωση από 1η Ιουλίου έως 30 Οκτωβρίου)
-Μεταφορές : από το 24% σε 13%, 62 εκατ. ευρώ
-Σερβιριζόμενος καφές και μη αλκοολούχα ποτά: Από 24% σε 13%, 48 εκατ. ευρώ
-Τουριστικό πακέτο: 1 εκατ. ευρώ
-Εισιτήρια κινηματογράφων: από το 24% σε 13%, 11 εκατ. ευρώ
-Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης: Φοροελαφρύνσεις 35 εκατ. ευρώ.

Δάνεια
-Επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας για τους πληγέντες από τον κορονοϊό: 400 εκατ. ευρώ
Συνολικό κόστος  μέτρων ( Μαρτίου , Απριλίου, Μαίου)  : 14,5 δισ. ευρώ
Μελλοντικές παρεμβάσεις : 4 δις. ευρώ

Χρηματοδοτικά εργαλεία
-Τραπεζικό σύστημα: Συμμετοχή στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων  της ΕΚΤ:πιθανά 10-15 δις. ευρώ
-Πρόγραμμα SURE : 1,4 δισ. ευρώ
-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της εργασίας
-Τακτικός Προϋπολογισμός: 5 δισ. ευρώ μέσω του ειδικού λογαριασμού για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού
-Μόχλευση κεφαλαίων: 5 δισ. ευρώ ειδικός λογαριασμός για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού
-Επιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανασυγκρότησης (Recovery Fund)

Το άνοιγμα των επιχειρήσεων με αριθμούς
*4 Μαΐου 69.000 απασχολούμενοι και 26.000 εμπορικές επιχειρήσεις
*11 Μαΐου 156.000 απασχολούμενοι και 66.000 εμπορικές επιχειρήσεις
*18 Μαΐου 7.000 απασχολούμενοι και 2.000 εμπορικές επιχειρήσεις
*25 Μαΐου 300.000 απασχολούμενοι και 76.000 εμπορικές επιχειρήσεις
Σύνολο: 532.000 απασχολούμενοι (77%) και 170.000 εμπορικές επιχειρήσεις (65%)

www.worldenergynews.gr