Αφίσα Εθελοντικής Αιμοδοσίας για την Τρίτη 28-9-2021 στις ΒΕΘ