ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19 είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των διυλιστηρίων, παρακαλούμε να αποφεύγετε τον συνωστισμό κατά την διάρκεια του φαγητού στους χώρους των εστιατορίων.
Τα αυστηρά μέτρα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την προστασία μας και των συναδέλφων μας. Θα υπάρχουν κλιμάκια σε όλους τους χώρους για την σωστή τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

Ως σωματείο εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ παρακαλούμε για την σωστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.

Θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια να μην ξεκινάτε καμία εργασία αν δεν είστε σίγουροι για την ασφαλή ολοκλήρωση της. Ο χρόνος ολοκλήρωσης οποιασδήποτε εργασίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται σε γρηγορότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται για την Ασφάλεια των Εργαζομένων και των Εγκαταστάσεων.

Θέλουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις άδειες Εργασίας, τόσο ως προς την συμπλήρωση της Άδειας με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας (ΜΑΠ), όσο και ως προς το πλήθος των Αδειών.

Να μην ξεχνάμε ότι τα έντυπα Άδειας Εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νομικό στοιχείο στα ∆ικαστήρια. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να εκφράσουν τυχόν προβλήματα επί των διαδικασιών.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΩ ΝΑ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΩ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ