Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με επενδύσεις στις ΑΠΕ

Ο Όμιλος συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζοντας την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειαςΤον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό του, με ένα εντελώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων, που θα συμβάλλει στη μείωση κατά 50% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια, οραματίζεται ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο Όμιλος συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζοντας την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, με επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με υιοθέτηση τεχνολογιών για βελτιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων, όπως τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, αλλά και με διερεύνηση ευκαιριών που προκύπτουν από νέες τεχνολογίες καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εξαγορά του πάρκου φωτοβολταϊκών από τη Γερμανική εταιρεία «JUWI», που βρίσκεται στην Κοζάνη.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, για το οποίο η συνολική επένδυση θα φτάσει τα 130 εκατ. ευρώ, με άνω του 35% ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία.  Έχει υπολογιστεί ότι το έργο θα δημιουργήσει 350 άμεσες θέσεις εργασίας κατά το στάδιο της κατασκευής, ενισχύοντας  αφενός την  απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και αξιοποιώντας αφετέρου τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 18 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θα αναπτυχθούν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων, με στόχο η εμπορική λειτουργία του να ξεκινήσει το α’ τρίμηνο του 2022. Υπολογίζεται ότι θα παράγεται ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για τουλάχιστον 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 320.000 τόνων, που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους.

Με την υλοποίηση του πάρκου, επισπεύδεται η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού στόχου που έχει θέσει η διοίκηση των ΕΛΠΕ για 600 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ μέχρι το 2025, από τα οποία το 50% αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2021.

Η χρηματοδότηση του έργου διασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια, αλλά και μέσω της επιτυχούς έκδοσης ευρωομολόγου ύψους 99,9 εκατ. ευρώ, το οποίο συνάφθηκε πρόσφατα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές από την πανδημία του κορωνοϊού. Η συμμετοχή επιλεγμένων θεσμικών επενδυτών και η έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), επιβεβαιώνουν το διεθνές κύρος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και σηματοδοτούν ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική του, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν άξονες στρατηγικής σημασίας για τα ΕΛΠΕ, καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, ενισχύουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Όμιλος προγραμματίζει την ολοκλήρωση έργων  εγκατεστημένης ισχύος  300MW σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και βιομάζα έως το 2021 και επιπλέον 300MW έως το 2025. Υπολογίζεται ότι η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ το 2019 ξεπέρασε τους 150.000 τόνους CO2, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί για την Ελλάδα σε περισσότερα από 100.000 αυτοκίνητα ετησίως εκτός κυκλοφορίας.

Στον τομέα των ΑΠΕ η στρατηγική ανάπτυξης αποτελεί έναν συνδυασμό ωρίμανσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων (φωτοβολταϊκά, αιολικά, βιομάζα) καθώς και στοχευμένων εξαγορών ώριμων ή σε λειτουργία έργων.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 26 MW κυρίως σε ακίνητα του ομίλου και άλλες εκτάσεις. Συγκεκριμένα, σε λειτουργία βρίσκονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 19 MW σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Καρδίτσα και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο Μεσσηνίας.

Επίσης βρίσκονται σε λειτουργία 12 φωτοβολταϊκοί σταθμοί αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering), συνολικής ονομαστικής ισχύος 150 kW σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ.

Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 796 MW, αιολικά 70 MW καθώς και 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 9,7 MW.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από τους ΦΒ σταθμούς του ομίλου έχει ξεπεράσει τις 56 GWh από την έναρξη λειτουργίας τους και η παραγωγή του αιολικού πάρκου στη Μεσσηνία ξεπέρασε τις 93 GWh αντίστοιχα.

Από το newmoney.gr