Το φιλόδοξο σχέδιο νόμου της Ισπανίας για το κλίμα – Στο επίκεντρο οι ΑΠΕ με χρονικό ορίζοντα το 2050

Το νέο νομοσχέδιο για την αλλαγή του κλίματος και την ενεργειακή μετάβαση της Ισπανίας, ενισχύει τη δέσμευση της χώρας για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και προωθεί την πράσινη ανάπτυξη ως πυλώνα των σχεδίων ανάκαμψης από τον COVID-19. Επίσης, αυξάνει τους κλιματικούς στόχους, ενισχύει την ηλεκτροκίνηση και κάνει τις πόλεις πιο πράσινες.

Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της ΕΕ, η Ισπανία θέλει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα στο μηδέν έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ το 2030.

Tο σχέδιο

Μέχρι το 2030, η κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 1990 και να διπλασιάσει το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε τουλάχιστον 35%. 

Οι καθαρές πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα απόδοσης θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 35%, κυρίως μέσω της ανακαίνισης κτιρίων και σπιτιών.

Οι υπολογισμοί από την Ισπανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (AEE) διαπιστώνουν ότι απαιτούνται 50 GW εγκατεστημένης αιολικής χωρητικότητας για την επίτευξη του στόχου του 2030. Η Ισπανία ανέρχεται σήμερα σε αιολική ενέργεια 25,7GW. Η Ένωση πιέζει για ένα λεπτομερές ημερολόγιο δημοπρασιών και μια αλλαγή στο σχεδιασμό με βάση την παραγωγή.

Το νομοσχέδιο για το κλίμα

Το νέο νομοσχέδιο για το κλίμα περιλαμβάνει ισχυρά μέτρα για βιώσιμες μεταφορές, σταδιακή κατάργηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2050 και διασφάλιση ότι όλα τα νέα οχήματα είναι μηδενικού άνθρακα έως το 2040.
Όλες οι ισπανικές πόλεις με περισσότερους από 50.000 κατοίκους θα πρέπει να καθιερώσουν περιοχές χαμηλών εκπομπών έως το 2023. Θα πρέπει να ενσωματώσουν τη νομοθεσία για την αστική κινητικότητα που προωθεί τα σημεία φόρτισης EV, τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τα ποδήλατα.

Το αντίδοτο στον κορωνοϊό

Η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από το COVID-19.  Η μετάβαση στις ΑΠΕ θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις έως 200 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει έως και 350.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία.

www.worldenergynews.gr