Σωματείο Εργολαβικών Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ(ΣΕΕΕΠΦΧ): Ευχές