Συμμετοχή της HELLENiQ ENERGY στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

«Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα «Με το βλέμμα στον άνθρωπο». 

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022 αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Η εργασιακή ευελιξία, η τηλεργασία, οι νέες τεχνολογίες, η ψυχική υγεία εργαζομένων και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που απασχολούν και προβληματίζουν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο
  • Η ανάδειξη της αξίας της επένδυσης στην ψυχική υγεία και η σύνδεσή της με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
  • Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, νέα αναδυόμενη τάση με δυνατότητες απομακρυσμένης εργασίας και μεταβαλλόμενων εργοδοτών που διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα

Στο συνέδριο συμμετείχε ως χορηγός και η HelleniQ Energy με συμμετοχές από στελέχη από όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε από την ΔΥΑΠΕ των ΒΕΕ ομιλία με θέμα την χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ- drones) σε εφαρμογές Ασφάλειας (safety), Πυρασφάλειας, Φυσικής Ασφάλειας (security) και Περιβάλλοντος, όπου δόθηκαν παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών τεχνολογιών αιχμής όπως:

  • του Optical Gas Imaging (OGI) για την από αέρος ανίχνευση εκπομπών πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs),
  • την οπτική επιθεώρηση εξοπλισμού σε ύψος (όπως π.χ. πυρσού) με κάμερες οπτικές και IR
  • την οπτική επιθεώρηση κλειστών χώρων με οπτική κάμερα (όπως π.χ. δεξαμενές)»