Στην τελική ευθεία το target model – Ξεκίνησε χθες το dry run των αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ξεκίνησε χθες 3 Αυγούστου, όπως άλλωστε προβλεπόταν από το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα,  το Dry Run, δηλαδή οι δοκιμές προσομοίωσης κανονικής  λειτουργίας όλων των συστημάτων των αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Τα συστήματα  του ΑΔΜΗΕ, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Φορέα Εκκαθάρισης της αγοράς (EnexClear), δηλαδή της θυγατρική του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των συναλλαγών και τις πληρωμές των συμμετεχόντων, λειτούργησαν εικονικά χθες, ως να επρόκειτο για κανονική λειτουργία.
Η διαδικασία αυτή είναι το τελικό τεστάρισμα των συστημάτων και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.

Κατά τη διάρκεια του Dry Run, οι συμμετέχοντες παραγωγοί κάνουν κανονικά προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές κάνουν πράξεις, χωρίς βεβαίως να παράγεται οικονομικό αποτέλεσμα, παρά μόνον για να εντοπιστούν πιθανά λειτουργικά προβλήματα ή ελλείψεις της αγοράς και να διορθωθούν πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας  του target model που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος για τις τέσσερις αγορές στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας: την Προημερήσια, την Ενδοημερήσια, την Προθεσμιακή και την Αγορά Εξισορρόπησης. Φορέας λειτουργίας για τις τρεις πρώτες αγορές είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την τέταρτη αγορά ο ΑΔΜΗΕ.
Μετά τις 11 Αυγούστου θα μπει πιο ενεργά και το EnexClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών, διαδικασία που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση.
Ας σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει:
1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών
2. Επίλυση των Αγορών
3. Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων
4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών
Η απόφαση αυτή προβλέπει επίσης ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go- Live), την 17η Σεπτεμβρίου 2020.