Στα 15 εκατ. ευρώ η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ το α’ τρίμηνο

Πόσο συνέβαλαν Elpedison και ΔΕΠΑ στα κέρδη των EΛΠΕ στο Α τρίμηνο του 2020.

Σημαντική είναι η συνεισφορά τον δραστηριοτήτων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου των ΕΛΠΕ τα οποία ως γνωστόν συμμετέχουν με ποσοστό 35% στη ΔΕΠΑ ενώ η εταιρία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού Elpedison αποτελεί κοινή εταιρία με την ιταλική Edison.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου των ΕΛΠΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα 15 εκατ. ευρώ και αυτό χωρίς να υπολογίζεται η θετική επίπτωση από την υπόθεση της διαιτησίας με την BOTAS, απ΄ όπου η ΔΕΠΑ εισέπραξε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.

Πάντως η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν μειωμένη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 που ανήλθε σε 17 εκατ ευρώ. Γεγονός που όπως φαίνεται οφείλεται στην απώλεια μεριδίου στην αγορά φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών LNG από ιδιώτες εισαγωγείς αερίου.

Αυξημένη παραγωγή και βελτιστοποίηση εφοδιασμού

Αντίθετα εξαιρετικά θετική ήταν η πορεία της Elpedison κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρά τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού λόγω του

lockdown. Βεβαίως οι όποιες επιπτώσεις θα φανούν εντονότερα το δεύτερο τρίμηνο του έτους αφού το lockdown επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου.

Πάντως τα EBITDA της Elpedison για το πρώτο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 58%, στα 17 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αλλά και της βελτιστοποίησης του εφοδιασμού. Αντίστοιχα τα EBIDTA του πρώτου τριμήνου του 2019 ήταν 11 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική αυτή πορεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρισμού αφού οι χαμηλές τιμές προμήθειας φυσικού αερίου εξασφάλισαν αύξηση της παραγωγής της.

www.worldenergynews.gr