ΡΑΕ: Στο στόχαστρο ο έλεγχος κρυφών χρεώσεων, δαπανών και WACC των Διαχειριστών

Στο στόχαστρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας βρίσκονται τα τέλη χρήσης των δικτύων τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του φυσικού αερίου τα οποία αποτελούν σημαντική παράμετρο του τελικού κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές.
Στόχος της Αρχής είναι η διαφάνεια και η εύκολη κατανόηση από την πλευρά των καταναλωτών του συνόλου των χρεώσεων και κυρίως να μην υπάρχουν κρυφές χρεώσεις στα τιμολόγια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής Θανάση Δαγούμα επίκεινται αποφάσεις που θα είναι σε όφελος των καταναλωτών, ενώ έχουν ήδη προειδοποιηθεί οι Διαχειριστές ότι θα πρέπει να προσέχουν τις δαπάνες τους καθώς και ότι θα απορρίπτονται κατά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων δαπάνες που δεν τεκμηριώνονται.
Τα WACC λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΡΑΕ θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τεχνοκρατικά στοιχεία και τα premium δεν χαρίζονται.

Τυποποίηση διαδικασίας για τα έσοδα τ

Η ΡΑΕ έχει δρομολογήσει συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο για δημιουργία προτύπων υποβολής στοιχείων κόστους από τους διαχειριστές σε ότι αφορά τόσο τα Προγράμματα Ανάπτυξης των δικτύων όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία του Επιτρεπόμενου Εσόδου.
Στόχος είναι να τυποποιηθεί η διαδικασία έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου όλων των Διαχειριστών και συγκεκριμένα του ΔΕΔΔΗΕ, του ΔΕΣΦΑ, του ΑΔΜΗΕ και της ΕΔΑ.
Επίσης έχει δρομολογήσει συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο για ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου για τους συντελεστές του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, στον οποίο εκτίθενται οι διαχειριστές δικτύου και τον προσδιορισμό κάλυψής τους.
Σύντομα θα κοινοποιηθεί από την Αρχή στους Διαχειριστές ενοποιημένη μεθοδολογία εγγυήσεων με στόχο όλοι οι Διαχειριστές θα υιοθετήσουν σταδιακά κίνητρα για βελτίωση της αποδοτικότητας τους, ενώ σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται δεν θα εγκρίνονται οι δαπάνες τους.

Μάλιστα η ΡΑΕ έχει ζητήσει από τους Διαχειριστές να προχωρήσουν σε εκτίμηση των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων μέχρι το 2030, ώστε να υπάρχει διαφάνεια για τους καταναλωτές αλλά και να για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.
Έτσι τα premium επί του WACC θα εγκρίνονται μόνο με τεκμηρίωση κόστους οφέλους. Στον ΑΔΜΗΕ για παράδειγμα το 2,5% premium WACC για τις διασυνδέσεις νησιών που αιτείται θα εγκριθεί μόνο εφόσον τεκμηριωθεί επαρκώς ως προς το όφελος.
Εξάλλου σε ότι αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ η ΡΑΕ ζητά δραστική μείωση των απωλειών δικτύου από το 10% στο 5% και σε περίπτωση που δεν πετύχει το στόχο, θα πληρώνει τις απώλειες
Σε ότι αφορά τα τιμολόγια της χρήσης δικτύου η ΡΑΕ μελετά τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη σημειώνοντας ότι το σκέλος της χρέωσης ενέργειας είναι άνω του 50% στο 75% των χωρών της Ευρώπης. Επίσης το κόστος των απωλειών, το οποίο κατά κανόνα ανακτάται μέσω ενεργειακής χρέωσης και περιλαμβάνεται στα τιμολόγια χρήσης στη συντριπτική πλειοψηφία.

Η μεθοδολογία των χρεώσεων ισχύος

Σε εκθέσεις του ACER1 καταγράφεται τάση σταδιακής μετακίνησης προς χρεώσεις ισχύος για την ανάκτηση του κόστους δικτύου που συσχετίζεται θετικά με τη δυναμικότητα
Με τη νέα μεθοδολογία χρέωσης χρήσης δικτύου διανομής, η χρέωση ισχύος θα προσδιορίζεται ως εξής:
Για πελάτες με ωριαία μέτρηση: βάσει μέγιστης ζήτησης στις περιόδους αιχμής.
Για πελάτες χωρίς ωριαία μέτρηση: βάσει συμφωνημένης ισχύος.

Στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών εφαρμόζεται συνδυασμός χρεώσεων ενέργειας και ισχύος με σημαντική διακύμανση στον επιμερισμό της συνολικής χρέωσης.
Σε κάποιες χώρες, στη χρέωση χρήσης περιλαμβάνονται κόστος απωλειών, υπηρεσιών συστήματος, διαχείρισης συμφόρησης, μηχανισμών επάρκειας κλπ παράγοντας που δυσχεραίνει τις συγκρίσεις
Επίσης η ΡΑΕ προωθεί νέα μεθοδολογία ως προς τη χρέωσης χρήσης συστήματος δηλαδή τα τέληπου εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ. Μεταξύ των παραμέτρων που θα περιλαμβάνονται είναι η αιχμή ζήτησης του Συστήματος που θα πρέπει να διερευνάται, ώστε να γίνεται ο προσδιορισμός της χρέωσης χρήσης συστήματος με ενιαίο τρόπο για όλους τους καταναλωτές αλλά και βάσει της συμμετοχής τους στο φορτίο αιχμής του Συστήματος. Τέλος προβλέπεται προσαρμογή χρέωσης πελατών Υψηλής και Μέσης Τάσης με κριτήρια μεγέθους και σταθερότητας ζήτησης ισχύος.

www.worldenergynews.gr