Πόσο βοηθούν οι νέες τεχνολογίες στην ενεργειακή κρίση;

Επειδή το τελευταίο διάστημα λόγω της ενεργειακής κρίσης γίνεται πολύς λόγος για τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας οι οποίες προβάλλονται ως λύση για την μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, χωρίς ωστόσο να αναδεικνύεται επαρκώς το ζήτημα του κόστους, παραθέτουμε την εξής αναφορά από την έκθεση της ΕΕ για την αγορά φυσικού αερίου το τρίτο τρίμηνο του 2021:

«Η πρόσφατη απότομη αύξηση στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται από τις αυξανόμενες τιμές του υδρογόνου. Οι αξιολογήσεις του κόστους του υδρογόνου (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών) στην Ολλανδία, έδειξαν τα εξής: Με τεχνολογία αλκαλικής ηλεκτρόλυσης ανήλθε σε 248 €/MWh, ενώ με πολυμερικές ηλεκτρολιτικές κυψέλες καυσίμου (PEM) εκτιμήθηκε σε 300 €/MWh και με σχηματισμό μεθανίου ατμού (SMR) σε περίπου 133 €/MWh»!

www.worldenergynews.gr