Πιλοτική δοκιμή Robot Πυρόσβεσης στις ΒΕΕ

Στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2023 και στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών τεχνολογιών, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές δοκιμές και επίδειξη των δυνατοτήτων ενός ρομπότ πυρόσβεσης στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.), σε συνεργασία με την Γαλλική εταιρία Shark Robotics και παρουσία στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.  Στην επίδειξη του roboπυρόσβεσης παρευρέθηκαν προσωπικό και συνάδελφοι από διαφορά τμήματα και διυλιστήρια του Ομίλου.

Στις δοκιμές του ρομπότ πυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο ασκήσεων της πυρασφαλείας Β.Ε.Ε. αλλά και σε ανενεργές μονάδες του συγκροτήματος HDS, δοκιμάστηκαν αναλυτικά:

  1. οι δυνατότητες κίνησης του ρομπότ σε όλα τα εδάφη (άσφαλτος, τσιμέντο, σκάλες, περάσματα μέσα από τάφρους, μεταλλικές επιφάνειες, χωμάτινα και σαθρά εδάφη),
  2. οι δυνατότητες πυρόσβεσης με την χρήση του κανονιού που φέρει
  3. οι κάμερες θερμικής και οπτικής απεικόνισης
  4. ένα νέο σύστημα αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα που έχει την δυνατότητα να κλείνει βάνες σε σημεία που δεν πρέπει να προσεγγίσει προσωπικό σε περίπτωση περιστατικού
  5. η ώθηση εμποδίων, που ενδέχεται να εμποδίζουν την διέλευση του προς το περιστατικό και η έλξη αντικειμένων με βίντσι καθώς και με την χρήση του «κοτσαδόρου».

Τα ρομπότ πυρόσβεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους στην αντιμετώπιση περιστατικών, αυξάνοντας την ασφάλεια του προσωπικού που επεμβαίνει σε αυτά, αφού όλες οι ενέργειες γίνονται από απόσταση ασφαλείας, μακριά από το θερμικό φορτίο μιας πυρκαγιάς ή/και δυνητικά σε ένα εκρηκτικό/ τοξικό περιβάλλον.