Με νέες μεθόδους γίνονται πλέον τα ΔΣ,οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων, Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια . Με απόλυτη επιτυχία έγινε με τηλεδιάσκεψη η Γενική Συνέλευση της Alphabank.

Λόγω της πανδημίας του Covid-19 μπορούν να γίνονται τα ΔΣ και οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων απομακρυσμένα με ασφάλεια μέσω την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Πρίν λίγο καιρό έγινε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank. Ο Σύλλογος, πραγματοποίησε την Συνέλευση εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, λόγω της Covid – 19, που καθιστά επί του παρόντος απαγορευτική την εξ του σύνεγγυς πραγματοποίηση συνελεύσεων και γενικά οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων σε κλειστό χώρο με την μεγάλη συμμετοχή.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση του νόμου που ψηφίστηκε στις 30 Μαΐου.

Το ενδιαφέρον των εργαζομένων στην Τράπεζα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού συμμετείχαν στην νέα αυτή μορφή συνέλευσης, πάνω από 2.600 εργαζόμενοι. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσσος Γκιάτης μιλώντας στην συνέλευση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες που ζει ο πλανήτης και ζήτησε από τους εργαζομένους να παραμείνουν ενωμένοι γύρω από τον Σύλλογο προκειμένου να μπορέσουν να υπερβούν τις δυσκολίες που θα προκύψουν.

Τέλος τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, ζήτησε τον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού κινήματος με την υιοθέτηση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ενώ συμφωνεί με την εξ αποστάσεων εργασία με όρους και προϋποθέσεις.

Επίσης σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Εκεί προβλέπεται ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.