Μείωση μεταξύ 7%-15% στους μισθούς με 50% απασχόληση – Πως θα γίνονται οι έλεγχοι και τι θα πληρώνει το κράτος

Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι κυρίως στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις  μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τέλος Μαΐου αιτήσεις για τη λήψη των 800 ευρώ.
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζεται για τη μεγάλη στήριξη της απασχόλησης μέσω της «γέφυρας», ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να ενταχθούν 1.000.000 επιχειρήσεις που είχαν  πτώση του τζίρου τους 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο ως Ιούλιο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου με την υποχρέωση κάθε μήνα, οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τους εργαζόμενους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις  ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας και για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ούτε σε μείωση του ύψους της αμοιβής του εργαζομένου.
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προσπαθώντας να διασκεδάσει στις 24 Μαίου 2020 τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα περί απωλειών 25% στο εισόδημα των εργαζομένων, έδωσε στοιχεία με βάση τα οποία οι εισοδηματικές απώλειες ξεκινούν με το 50% της απασχόλησης για μισθό από 700 ευρώ και πάνω (-7%) και καταλήγουν στο 15% για μισθό 3.000 ευρώ, με αντίστοιχο μισθολογικό και μη μισθολογικό όφελος για τις επιχειρήσεις της τάξης του 34,1%.

Ειδικότερα για μικτό μισθό 650 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ)
Μείωση της απασχόλησης 25%: Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%
– Μικτός μισθός 700 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 593 ευρώ)
Μείωση της απασχόλησης 25%:  Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17% Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ.
Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 93%.
Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34% Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 550 ευρώ.

Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 93%
– Μικτός μισθός 1.000 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 809 ευρώ)
Μείωση απασχόλησης 25%: Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%   Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 742 ευρώ
Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 92%.

Μείωση της απασχόλησης κατά 50%: Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34%.
Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 675 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 83,5%.
– Μικτός μισθός 1.200 ευρώ (καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 934 ευρώ)
Μείωση απασχόλησης 25%: Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 17%.
Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 859 ευρώ – Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 92%.

Μείωση της απασχόλησης 50%: Μείωση μισθολογικού κόστους – όφελος για τον εργοδότη: 34,1%. Καθαρός μισθός μετά εισφορών και φόρων: 783 ευρώ.
Ποσοστό αναπλήρωσης για τον εργαζόμενο: 84%.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com