Κυριακή των Βαΐων και εργατική νομοθεσία. Τι ισχύει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Την Κυριακή των Βαΐων, μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα όλες οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές και αργίες. (επιχειρήσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων,, φωτογραφείων, λιανικής πώλησης ξηρών καρπών κλπ)

Από τις λοιπές επιχειρήσεις που κατά κανόνα απαγορεύεται να είναι ανοικτές τις Κυριακές και αργίες, μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων μόνο τα εμπορικά καταστήματα, κατά τις ώρες από 11:00 έως 20:00. Αυτά προβλέπονται στο Ν.4177/2013 άρθ. 16.

Τα εμπορικά καταστήματα που θα παραμείνουν ανοικτά την Κυριακή των Βαΐων, μπορούν νόμιμα να απασχολήσουν προσωπικό.(Ν.4208/2013 αρ. 25).  Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν πάνω από πέντε (5) ώρες την ημέρα αυτή, θα πρέπει να λάβουν υποχρεωτικά αναπληρωματικό ρεπό, την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Όσοι εργασθούν την Κυριακή των Βαΐων, θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Το  ωράριο εργασίας και η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, θα πρέπει να απεικονίζονται σε πίνακα προσωπικού που θα πρέπει εμπρόθεσμα να υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.