Κοινή άσκηση πυρασφάλειας ΕΛ.ΠΕ ΒΕΘ & Πυροσβεστικού Σώματος «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2020»

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη κοινή άσκηση πυρόσβεσης & διάσωσης από τις ΒΕΘ και το Πυροσβεστικό Σώμα (2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης) με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2020».
Το σενάριο της δράσης, το οποίο διαμόρφωσαν από κοινού τα δύο συμμετέχοντα μέρη, προέβλεπε την αντιμετώπιση πυρκαγιάς λίμνης μετά από διαρροή στη βάση της δεξαμενής εξανίου ΤΚ-1049  στις Εγκαταστάσεις Παραλίας Καλοχωρίου και την παράλληλη διάσωση τραυματία στη λεκάνη απορροής της.
Σε αυτήν συμμετείχαν από πλευράς των ΒΕΘ-ΕΛΠΕ 16 άτομα (από τα Τμήματα Πυρασφαλείας και την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης). Κινητοποιήθηκαν –σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Διαδικασία Πυρόσβεσης- 2 από τα 5 Πυροσβεστικά Οχήματα καθώς και το Ασθενοφόρο Όχημα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.
8 μόλις λεπτά μετά την κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, έφθασαν διαδοχικά και συμμετείχαν στην εξέλιξη της άσκησης 4 οχήματα του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Η άσκηση ξεκίνησε στις 10.18 και ολοκληρώθηκε 30 λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών των Φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν, κατά την οποία έγινε αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης της και βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα  για τυχόν παρόμοια περιστατικά που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν.
Δράσεις σαν την κοινή αυτή  άσκηση, συνεισφέρουν αποτελεσματικά και διαχρονικά στην αύξηση της συνέργειας και την εμπέδωση της άριστης συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού μας με εκείνο του Πυροσβεστικού Σώματος.