Κερδισμένα τα ΕΛΠΕ από τον πόλεμο τιμών για το πετρέλαιο – Διαφοροποίησαν το μίγμα και μείωσαν το κόστος εφοδιασμού

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 στις διεθνείς και περιφερειακές αγορές εξαιτίας του COVID-19 και κυρίως ο «πόλεμος τιμών» μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας, που, μαζί με το νέο κορονοϊό αποτέλεσαν τις βασικές εξελίξεις που επηρέασαν τις διεθνείς αγορές, αποτέλεσε εν μέρει ευκαιρία που αξιοποίησαν τα ΕΛΠΕ.

Κι αυτό γιατί το κόστος πρώτων υλών για τον Όμιλο μειώθηκε σημαντικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μέσες διεθνείς τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου καταγράφουν μείωση πάνω από 20% για το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τις μέσες τιμές του 2019.

Έτσι, μειώθηκε σημαντικά το κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, κυρίως βαρέων αργών υψηλού θείου αλλά και ελαφριών αργών χαμηλού θείου, τα οποία αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη για διυλιστήρια υψηλής πολυπλοκότητας, όπως αυτά των ΕΛΠΕ, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων στη Μεσόγειο συγκριτικά με αντίστοιχες εταιρείες παγκοσμίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το α’ τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα, εξαιτίας της μείωσης αυτής προέκυψαν διευρυμένες δυνατότητες επιλογής προμηθευτών.

Σε αυτά τα πλαίσια, τα ΕΛΠΕ βγήκαν κερδισμένα από τις εξελίξεις, πετυχαίνοντας να διαφοροποιήσουν το μίγμα εφοδιασμού τους.