ΙΕΑ: Η πανδημία θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως το 2020

Η πανδημία του κορονοϊού θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως σε χαμηλό δεκαετίας αυτό το έτος, αλλά η αύξηση της ζήτησης μακροπρόθεσμα για ορυκτά καύσιμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, σημαίνει ότι ο κόσμος είναι σε τροχιά να χάσει τους σημαντικούς στόχους για το κλίμα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στην ετήσια έκθεσή της για το μακροπρόθεσμο μέλλον της ενεργειακής βιομηχανίας, η ΙΕΑ τόνισε πως οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τα lockdowns που αποσκοπούν στον μετριασμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουν συμβάλει στην μεγαλύτερη πτώση της ενεργειακής ζήτησης παγκοσμίως, περίπου 5%, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ενώ η ΙΕΑ τόνισε πως το peak της ζήτησης πετρελαίου έχει ήδη επιτευχθεί σε “προηγμένες οικονομίες” όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία θα είναι αυτές που θα ηγηθούν της αύξησης της ζήτησης στα επόμενα χρόνια.

Η πετρελαϊκή ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές θα αυξηθεί κατά 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, αντισταθμίζοντας την πτώση στον αναπτυγμένο κόσμο, τόνισε η ΙΕΑ.

(energypress)