Η θυγατρική της Coral στη Σερβία υπέγραψε επταετές δάνειο με την EBRD

Η Coral SRB doo, θυγατρική της Coral AE στη Σερβία, υπέγραψε με την EBRD (Eurobean Bank of Reconstruction and Development) μακροπρόθεσμο επταετές δάνειο ύψους 1,18 δισ. σερβικών δηναρίων (ισόποσο 10 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της χρηματοδότησης είναι η προώθηση ανάπτυξης δικτύου πρατηρίων Shell στη σερβική αγορά, συμβάλλοντας σημαντικά στη διασυνοριακή επέκταση του Ομίλου Coral στα Βαλκάνια, προωθώντας υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο καυσίμων και προσφέροντας καύσιμα V-power ανώτερης ποιότητας.