ΕΛ.ΠΕ: Ξεκίνησε ο μεγάλος εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου – Συστήνεται η πρώτη θυγατρική με τον κλάδο διύλισης, εφοδιασμού και πώλησης πετρελαιοειδών και πετροχημικών

Στη σύσταση της πρώτης θυγατρικής στο πλαίσιο της νέας εταιρικής δομής του ομίλου προχωρά η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων.

Ο εταιρικός και ενεργειακός μετασχηματισμός των ΕΛ.ΠΕ που φέρει την επωνυμία «Vision 2025» αποσκοπεί στη δημιουργία μίας εταιρίας – holding και κάτω από αυτή θα κρεμαστούν με τη μορφή θυγατρικών εταιριών οι τομείς δραστηριότητας του ομίλου.

Το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛ.ΠΕ αποφάσισε χθες την απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πώλησης πετρελαιοειδών και πετροχημικών και την μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε νέα εταιρία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν είναι 130.100.000 με την αξία της κάθε μίας να είναι στα 10 ευρώ. Δηλαδή η αξία της θυγατρικής είναι στα 1,3 δις. ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα του εταιρικού μετασχηματισμού και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί με τη σύσταση και των υπόλοιπων θυγατρικών: Εμπορίας (ΕΚΟ και BP, εγχώρια και διεθνή εμπορία), ELPE Upstream, ΕΛ.ΠΕ Ανανεώσιμες και η θυγατρική με τις δραστηριότητες σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Το επενδυτικό πλάνο του «VISION 2025» περιλαμβάνει επενδύσεις της τάξης των 4 δις. ευρώ προκειμένου να υλοποιηθεί και η είσοδος της εταιρίας στο χώρο των ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών παραγωγής καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός των ΕΛ.ΠΕ που θα επισφραγιστεί και με την αλλαγή του brand της εταιρίας συμμετοχών έχει ως στόχο την ανάδειξη των αξιών του ομίλου, την πιο άνετη και με ευνοϊκότερους όρους πρόσβαση σε χρηματοδότηση καθώς και στη βελτιστοποίηση του τρόπου διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους.