ΕΛΠΕ: Πράσινο φως από τους ομολογιούχους στην αλλαγή όρων για το ομόλογο των 600 εκατ.

Με σχεδόν καθολική πλειοψηφία, σε ποσοστό 99,6% επί του συνόλου των συμμετεχόντων, εγκρίθηκαν σήμερα από την έκτακτη συνέλευση ομολογιούχων οι τροποποιήσεις στους όρους των Ομολογιών που κατέχουν, συνολικού ποσού €599.900.000, με επιτόκιο 2.00% και λήξεως Οκτωβρίου 2024, που είχε εκδώσει η “Hellenic Petroleum Finance plc”, εξολοκλήρου θυγατρική εταιρία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έναρξης διαδικασίας “Πρόσκλησης σε Συναίνεση” προς τους κατόχους των συγκεκριμένων ομολογιών, που είχε ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου σε έκτακτη συνεδρίασή τους να εγκρίνουν τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παροχή επιπρόσθετης (δεύτερης) εγγύησης από την νέα 100% θυγατρική εταιρία (Operation Company), που δημιουργείται ύστερα από την απόσχιση του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων πετρελαιοειδών & πετροχημικών.

Στη σημερινή έκτακτη συνέλευση, η συμμετοχή ανήλθε στο 91% του συνόλου των ανεξόφλητων ομολογιών, ενώ εγκρίθηκε το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων στους όρους που τις διέπουν.

Με δήλωσή του αμέσως μετά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Το αποτέλεσμα της συνέλευσης των ομολογιούχων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς η έγκριση της πρότασης από τη συντριπτική της πλειοψηφία, επιβεβαιώνει την υποστήριξη των επενδυτών στην επικαιροποιημένη στρατηγική του Ομίλου, που ανακοινώσαμε φέτος. Ήδη το πρόγραμμα στρατηγικού μετασχηματισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη δημιουργία της νέας εταιρικής δομής να αναμένεται στις αρχές του 2022.»