Δύο υποτροφίες προσφέρει η ΗΑΕΕ για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα στην ενέργεια και τις επιχειρήσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), αναγνωρίζει την υψηλή αξία καλλιέργειας δεξιοτήτων και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά, η ΗΑΕΕ προσφέρει δύο πλήρεις υποτροφίες αποκλειστικά στα εταιρικά της μέλη, καθώς και έκπτωση 30% (επί της τιμής των 6.000 ευρώ) για όλα τα μέλη της ώστε να συμμετέχουν στο Διοικητικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιχειρήσεων που ξεκινά το Μάρτιο του 2023 και συνδιοργανώνεται με το Alba Graduate Business School και το Audencia Business School.

Αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενσωματώνει τη σύγχρονη γνώση και πρακτικές οπτικές στον αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας μαζί με γνώση στη βάση της έρευνας στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να προσφέρει:

– Μια βαθιά και ολιστική κατανόηση των τάσεων στον ενεργειακό τομέα, των ευκαιριών και προκλήσεων και πως επηρεάζουν το επάγγελμα, τη σταδιοδρομία και τον οργανισμό των εργαζομένων.

– Ένα στερεό μαθησιακό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων που θα ενώσει τις τελευταίες θεωρίες με την εφηρμοσμένη γνώση.

– Ένα σύγχρονο σύνολο δεξιοτήτων που θα ενισχύσει τους συμμετέχοντες με τη γνώση και τις ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω μια σταδιοδρομία στον ενεργειακό τομέα.

– Ένα αναπτυσσόμενο μαθησιακό δίκτυο που θα τους βοηθήσει να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους επαγγελματίες και να μάθουν από κοινού.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τα μαθήματα εδώ.

Διαδικασία αιτήσεων:

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και να είναι ενεργοί στους τομείς ενέργειας/οικονομίας/περιβάλλοντος.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Βιογραφικό σημείωμα

β) Επιστολή ενδιαφέροντος

γ) Άλλα έγγραφα που να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα (π.χ. πτυχία, διπλώματα, έγγραφα εργασιακής εμπειρίας).

Με βάση μια πρώτη αξιολόγηση των προσόντων, οι υποψήφιοι που θα δεχτούν θετική απάντηση θα κληθούν σε συνέντευξη ώστε να επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή ακαδημαϊκών (μέλη της ΗΑΕΕ και του Alba).

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο info@haee.gr με θέμα “Scholarship Application 2023”.

Η διορία υποβολής είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023.

Ακαδημαϊκός διευθυντής του προγράμματος είναι ο Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Διεθυθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ενεργειακής Μετάβασης και Αειφορίας στο Aucencia Business School.