Δαβέρος (ΕΛΠΕ): Η κρίση covid-19 ανέδειξε την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού και νέων μέτρων στα φορολογικά και τελωνειακά

Στις επιπτώσεις αλλά και στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από την προσαρμογή στη νέα φορολογική κανονικότητα μετά την πανδημία, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Παναγιώτης Δαβέρος, κατά τη συμμετοχή του ως ομιλητής στο “7o Taxation Law Forum”.Το Forum πραγματοποιήθηκε φέτος σε υβριδική μορφή με την φυσική παρουσία μόνο των ομιλητών και τελούσε υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο και δικηγόρο κ. Αντώνη Παπαγιαννίδη.

Ο κ. Δαβέρος αναφέρθηκε αναλυτικά, στο πως η πανδημία επηρέασε την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, εστίασε στα δύσκολα αλλά και γρήγορα βήματα που έγιναν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και στα εξειδικευμένα μέτρα αντιμετώπισης που κυρίως ελήφθησαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους και τη μείωση της γραφειοκρατίας, ταυτόχρονα με την απλούστευση και ενίσχυση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την υποστήριξη των συστημάτων Υγείας.

Κατά την παρέμβασή του, ο Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου ΕΛΠΕ εισηγήθηκε συγκεκριμένη δέσμη πρόσθετων μέτρων και μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με ενίσχυση των υποδομών, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουν πλέον διαμορφώσει τα νέα δεδομένα στην οικονομία.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η επέκταση δυνατότητος μεταφοράς φορολογικών ζημιών στα 10 έτη (ειδικότερα της κρίσιμης περιόδου απεριόριστα), η θέσπιση ομιλικής φορολόγησης (group taxation) ως επιπλέον κίνητρο και για την είσοδο νέων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του πλαισίου των ενδοομιλικών συναλλαγών στις νέες συνθήκες και συγκρίσεις (benchmarking).

Επιπλέον, ανέφερε την αξιοποίηση του φορολογικού πιστοποιητικού και της εφαρμογής του myDATA στην επίσπευση των επιστροφών, στους ελέγχους και τις παραγραφές, ενώ σημείωσε ως πρόσθετες προτάσεις τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, τη μείωση της προβεβαίωσης για την άσκηση ένδικων μέσων στο 10% και την έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος και για τα νομικά πρόσωπα.

Ο κ. Δαβέρος υπογράμμισε την ανάγκη θεσμοθέτησης πρόσθετων επενδυτικών κινήτρων, τη θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών και την περαιτέρω αξιοποίηση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, βάσει και της τελευταίας σχετικής παράτασης από την Κομισιόν μέχρι 30/6/2021. Επίσης, ανέδειξε την ανάγκη επανεξέτασης ειδικών θεμάτων υπό τις νέες συνθήκες, όπως οι ενδοομιλικές συναλλαγές, η μόνιμη εγκατάσταση και η φορολογική κατοικία.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σημείωσε ότι μέτρα άμεσης και βραχυπρόθεσμης εφαρμογής είναι χρήσιμο να επαναξιολογηθούν, ώστε να αποτελέσουν ενδεχόμενες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις μακροχρόνιας εφαρμογής και μετά την πανδημία.

(energypress)