ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ(ΣΕΕΕΠΦΧ) ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε ότι σε πολλούς συναδέλφους μας στο εργολαβικό προσωπικό δεν έχουν περαστεί στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα ένσημα μας για τον μήνα Φεβρουάριο για το έτος 2020, ενώ φαίνεται ότι είναι περασμένα για τον Ιανουάριο του 2020 και μετά ξανά τον Μάρτιο του 2020.

 

Σας παρακαλούμε να δείτε μέσω της εφαρμογής του eEΦΚΑ ηλεκτρονικά εάν έχει γίνει το ίδιο πρόβλημα και σε εσάς και να μας ενημερώσετε, ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

Για όσους δεν γνωρίζουν την διαδικασία θα μπείτε στην σελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml) και θα επιλέξετε Συνέχεια στο TAXISNET όπου θα δώσετε τους κωδικούς του taxisnet (εφορίας), μετά επιλέγετε εξουσιοδότηση και στην συνέχεια θα σας ζητήσει τον αριθμό του ΑΜΚΑ. Θα επιλέξετε να σας βγάλει τα ένσημα σας για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2020 εως τον Ιούνιο του 2020.

Ενημερώσαμε το λογιστήριο της Εργολαβικής Εταιρείας που διαπιστώθηκε το πρόβλημα όπου μας ενημέρωσαν ότι έχουν καταθέσει κανονικά τα ένσημα μας στο ΙΚΑ και θα το κοιτάξουν από την ερχόμενη Δευτέρα 15-6-2020. Σε κάθε περίπτωση σας παρακαλούμε να δείτε μήπως είναι γενικό το πρόβλημα και στα δικά σας μητρώα ενσήμων.