ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΘ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη Αιμοδοσία στις ΒΕΘ την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, λόγω ότι τα αποθέματα της Τράπεζας Αίματος είναι ελάχιστα για τις ανάγκες των συναδέλφων μας.

Η αιμοδοσία θα γίνει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 09:00π.μ.-13:00μ.μστην Αίθουσα της FOSTER WHEELER(ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CCR).

Η Αιμοδοσία είναι μια πράξη αλληλεγγύης!! Το αίμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατόν να παρασκευασθεί τεχνητά, ενώ δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα φάρμακο ή χημική ουσία. Είναι ζωντανός ιστός με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Προσφέρεται αποκλειστικά δωρεάν από υγιείς εθελοντές αιμοδότες. 

Εάν τα αποθέματά του στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας δεν ανανεώνονται διαρκώς με τη συστηματική αιμοδοσία, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επάρκεια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αιμοληψία είναι να έχετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και τον Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

«Η αιμοδοσία είναι πράξη αλληλεγγύης – Γίνε μέλος της προσπάθειας και σώσε ζωές».