ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΣ-ΠΟΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20-8-2020

Συνάδελφοι-σες,

Η Εφορευτική Επιτροπή που συστάθηκε από τις εκλογές που έγιναν την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 αποφάσισε με βάση το Καταστατικό του Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Χ, την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή Εκπροσώπων Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο – την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι ημερομηνίες εκλογών ορίστηκαν για τις 2-3 Σεπτεμβρίου 2020. Ειδικότερα οι εκλογές θα γίνουν ως εξής : • την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 σε ΒΕΘ από ώρα 07:00 εως 16:00 • την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 σε ΒΕΑ από ώρα 07:00 έως 11:30 και από ώρα 12:30 εως τις 15:00 σε ΒΕΕ.

Στα εκλογικά κέντρα η Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία ∆ικαστικών Αντιπροσώπων θα έχουν την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών. ∆ικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι εργαζόμενοι σε εργολαβικές εταιρείες στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Σωματείο. Απαραίτητη η αστυνομική ή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται έως την Δευτερα 24/08/20 και ώρα 12:00 στο email:  ergolavikoielpe@gmail.com. Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας (υποβολή υποψηφιοτήτων, θέματα διεξαγωγής εκλογών) μπορείτε να απευθύνεστε στο (τηλ: 6973344445).

Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κ. Ατάλλα Δημήτριος του Ηλία και τα μέλη που είναι οι κύριοι : Γιάννης Παύλου, Φανούρης Λουκατάρης, Γιώργος Κωστέας, Δημήτρης Ιττές, Μιχάλης Φιλιππίδης, Αναστάσιος Στογιάνογλου.