ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕΕΕΠΦΧ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήσαμε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ για όλο το εργολαβικό προσωπικό που εργάζεται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Στόχος μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους σε περίπτωση ανάγκης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις των ∆ιυλιστηρίων.

Θα προσπαθούμε και καλύπτουμε τους αιμοδότες μας αλλά και τους μη αιμοδότες. Όλοι μας κάποια στιγμή χρειαστήκαμε αίμα είτε για εμάς είτε για κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Χρειάζεται άμεσα να δοθεί αίμα από όλους εμάς που μπορούμε να δώσουμε αίμα ώστε να δημιουργεί ένα απόθεμα.

Με επόμενη ανακοίνωση μας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την αιμοδοσία και που μπορείτε να δώσετε αίμα για να δημιουργηθεί απόθεμα στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Λίγα λεπτά και λίγο αίμα σώζουν ζωές…

ΚΑΘΕ ΥΓΙΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ