ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-8-2020

Συνάδελφοι-σες,
Σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την Εφορευτική Επιτροπή που θα οδηγήσει το Σωματείο μας στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις ΒΕΘ και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 σε ΒΕΑ και ΒΕΕ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους-σες που βοήθησαν να γίνει η διαδικασία τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19 για την προστασία όλων μας.

Για το Σωματείο μας η λειτουργία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 18η Αυγούστου ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» διεύθυνση 17 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου
με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ατάλλα Δημητρίου του Ηλία με ΑμΔΣΑ : 38318 που διορίσθηκε με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 8980/10-8-2020 πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνήλθαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του «Σωματείου Εργαζομένων σε Εργολάβους στις επιχειρήσεις Πετρελαιοειδών, Φυσικού αερίου και Χημικής Βιομηχανίας» προκειμένου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια των εκλογών που θα γίνουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 για Διοικητικά Όργανα, για Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) και Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
 Υποψήφιοι ήταν:
 1. Γιάννης Παύλου
 1. Φανούρης Λουκατάρης
 1. Γιώργος Κωστέας 
 1. Δημήτρης Ιτές
 1. Μιχάλης Φιλιππίδης
 1. Αναστάσιος Στογιάνογλου
Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων, έλαβαν:
 1. Γιάννης Παύλου Αριθμός ψήφων 54
 1. Φανούρης Λουκατάρης Αριθμός ψήφων 54
 1. Γιώργος Κωστέας Αριθμός ψήφων 54
 1. Δημήτρης Ιτές Αριθμός ψήφων 54
 1. Μιχάλης Φιλιππίδης Αριθμός ψήφων 54
 1. Αναστάσιος Στογιάνογλου Αριθμός ψήφων 54
Επομένως ως μέλη της Τριμελούς  Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται οι κύριοι:
1.Γιάννης Παύλου
2.Φανούρης Λουκατάρης
3.Γιώργος Κωστέας
Με αναπληρωματικά μέλη :
 1. Δημήτρης Ιτές
 1. Μιχάλης Φιλιππίδης
 1. Αναστάσιος Στογιάνογλου
Ως Πρόεδρος ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κ. Ατάλλα Δημήτριος του Ηλία
και μέλη οι κύριοι : Γιάννης Παύλου, Φανούρης Λουκατάρης, Γιώργος Κωστέας, Δημήτρης Ιτές, Μιχάλης Φιλιππίδης, Αναστάσιος Στογιάνογλου