ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συνάδελφισσες-οι,

βρισκόμαστε στις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε ατυχήματα. Στη δημοσιότητα είναι η φετινή εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζόμενων. Όπως επισημαίνεται, στις υποχρεώσεις των εργοδοτών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • ο προσδιορισμός σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας των εργασιών και των χώρων όπου αναμένεται αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή της,
  • η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών,
  • η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους,
  • η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας,
  • σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της εργασίας, τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της και τις κλιματολογικές συνθήκες των εποχών του έτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (Οδηγία 92/57/EOK) και το Π.Δ. 16/96 (Οδηγία 89/654/EOK), όπου αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής ειδικών μέτρων σε περίπτωση καύσωνα,
  • επιχειρήσεις υπαγόμενες σε συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας εν ισχύ οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές.

ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ