ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 2022

Συναδέλφισσες-οι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από παρεμβάσεις μας ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των χρημάτων για την πληρωμή του μεροκάματου για την ημέρα που είχε γίνει απολύμανση στις ΒΕΑ καθώς επίσης και για την πληρωμή των 2 συναδέλφων που είχαν βγει σε καραντίνα λόγω στενής επαφής, τις επόμενες ημέρες θα γίνει η πληρωμή των παραπάνω μεροκάματων από τις εργολαβικές εταιρείες.

Επίσης ευχαριστούμε τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων για την οικονομική βοήθεια που εγκρίθηκε μετά από πρόταση μας για τον συνάδελφο μας που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

 

Ενημερώσαμε τις Εργολαβικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Ελληνικά Πετρέλαια για τις εργασιακές αλλαγές του 2022 και τις Γενικές Αργίες.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το 2022στις υποχρεωτικές αργίες έχει ενταχθεί πλέον η Πρωτοχρονιάκαι τα Θεοφάνεια. Μέχρι πρότινος ανήκαν στις κατ’ έθιμον. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει αλλαγές και στις αμοιβές των εργαζομένων.

 

Πιο αναλυτικά, σε διάταξη του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή στα μέσα Δεκεμβρίου, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ρυθμίζεται το τεχνικό θέμα που δημιουργήθηκε μετά τη θεσμοθέτηση (με το άρθρο 60 του Ν 4808/2021) ως επιπλέον ημερών υποχρεωτικής αργίας της 1η Ιανουαρίου και των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου).

 

Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για την απασχόληση κατά τις επίσημες αργίες, δηλαδή 75% προσαύξηση επί των νομίμων αποδοχών, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων με το ν.δ. 3755/1957, στις διατάξεις του οποίου δεν περιλαμβάνονταν όμως η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Η διάταξη έρχεται να διορθώσει την έλλειψη αυτή.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

«Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας – Τροποποίηση του ν.δ.3755/1957

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182), α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου η φράση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου» αντικαθίσταται ως εξής «, ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου, η) η της 1ης Ιανουαρίου και θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου)», β) η διατύπωση αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

«2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται α) η της 25ης Μαρτίου, β) η της Δευτέρας του Πάσχα, γ) η της 1ης Μαΐου, δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) η της 28ης Οκτωβρίου, στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου), ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου, η) η της 1ης Ιανουαρίου και θ) η της εορτής των

Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου). Από αυτές κατά την 1η Μαΐου και την 28η Οκτωβρίου, η απασχόληση των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς στη διακριτική εξουσία του εργοδότη.».

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμοσε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεωνεκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Επίσης, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Πώς αμείβονται οι υποχρεωτικές αργίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται σε όσου μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο το κανονικό ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Σε όσους μισθωτούς αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται καμία πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν:

 1. αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75%που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 2. αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
 • αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακέςμόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο 1/25του μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή και
 • αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν εκτός από την προσαύξηση 75%στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του μισθού τους.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε εργάσιμη ημέρα.

Οι υποχρεωτικές αργίες

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

 • η 1η Ιανουαρίουη οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021
 • η 6η Ιανουαρίου(εορτή των Θεοφανείων), η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες  δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021
 • η 25η Μαρτίου
 • η Δευτέρα του Πάσχα
 • η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου(15η Αυγούστου)
 • η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού(25η Δεκεμβρίου).
 • Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων(26η Δεκεμβρίου), η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 4554/2018.
 • Η 1η Μαΐου, η οποία δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 4468/2017, ορίστηκε ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας. Με την ίδια ως άνω διάταξη ορίστηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.
 • Η 28η Οκτωβρίουη οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021, ενώ μέχρι την δημοσίευση του νόμου είχε το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.

 

Επίσης σύμφωνα με την Νομοθεσία για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις Γενικές Αργίες στις 25-26 Ιανουαρίου 2022ισχύουν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται:

 • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις ημέρες που είναι υποχρεωτική αργία, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

 • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

 • α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
 • β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Οι συστάσεις του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν τα ακόλουθα:

 • Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που δεν θα πάνε στη δουλειά τους θα πληρωθούν κανονικά.
 • Εφόσον επιχειρήσεις απασχολούν εργαζομένους σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς).
 • Επιπλέον το υπουργείο εργασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό όπου αυτό είναι εφικτό.

Συναδέλφισσες-οι

Σύντομα θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση μας για τις ημερομηνίες που θα γίνουν ενημερώσεις για το Ομαδικό Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης καθώς επίσης για τις Ημερομηνίες που θα γίνουν Εθελοντικές Αιμοδοσίες σε ΒΕΑ και ΒΕΕ.

Το Σωματείο μας αγωνίζεται για όλες και όλους τους συναδέλφους μας και καθημερινά προσπαθούμε για την ασφάλεια και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας στο ΠΣΕΕΠ, τα Ελληνικά Πετρέλαια και τις Εργολαβικές Εταιρείες.