ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΒΕΘ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Δημιουργήσαμε Τράπεζα Αίματος για όλο το εργολαβικό προσωπικό που εργάζεται στα Ελληνικά Πετρέλαια. Η ανάγκη για αίμα που θα καλύπτει τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους σε περίπτωση ανάγκης είναι για πολλά χρόνια ένα θέμα που μας απασχολεί καθημερινά.

Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις των ∆ιυλιστηρίων. Στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύπτουμε τους αιμοδότες μας αλλά και τους μη αιμοδότες. Λόγω ότι είναι η πρώτη αιμοδοσία που διοργανώνεται για την Τράπεζα Αίματος μας είναι σημαντική η προσφορά όλων μας για να μπορέσουμε να έχουμε αποθέματα.

Οι ημερομηνία της Αιμοδοσίας για τις ΒΕΘ είναι:
ΒΕΘ: Πέμπτη 18/03/21 από 09:00 έως 13:30 στον χώρο του Διυλιστηρίου

Παρακαλούνται οι αιμοδότες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το ΑΜΚΑ.
Η πανδημία του ιού COVID-19 προκαλεί μείωση των αποθεμάτων αίματος, θέτοντας σε κίνδυνο την

ασφάλεια των ασθενών για αυτό τον λόγο η προσφορά στον συνάνθρωπο έχει επιπλέον και εθνική σημασία.

Για λόγους ασφάλειας και προφύλαξης μας από τον COVID-19 η διαδικασία αιμοδοσίας θα γίνεται με ραντεβού ώστε οι συνάδελφοι μας να μην περιμένουν αλλά και να μην γίνεται συγχρωτισμός στον χώρο του Ιατρείου.

Όσοι είστε αιμοδότες, θέλουμε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα μας και σας περιμένουμε στον χώρο της αιμοδοσίας. Όσοι δεν είστε αιμοδότες, σας καλούμε να νιώσετε και εσείς την ικανοποίηση αυτής της προσφοράς που δίνει ζωή στους συνανθρώπους μας. Γίνεται μέλη της Τράπεζας Αίματος τώρα!!!

̈ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ̈