Αγίου Πνεύματος 2020 – Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Kάποιες Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις, είχαν καθιερώσει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να μην εργασθούν την ημέρα αυτή λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο τους, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο το μισθό τους, χωρίς περικοπή.

Προσαύξηση κατά 75% οφείλεται στις περιπτώσεις, που υπάρχει σχετικός όρος για καταβολή του στη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., ή καθορίζει την ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία, οπότε η ημέρα αυτή, εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειες και τα αποτελέσματα, με την αργία της Κυριακής.

Οι κυριότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, στις οποίες έχει τεθεί όρος για αργία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι οι παρακάτω:

· Κλινικές – Οίκοι Ευγηρίας – Διαγνωστικά Κέντρα κλπ. (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Βιβλιοπωλείων – Βιβλιοδετείων – Εκδοτικών οίκων κλπ (προβλέπει προσαύξηση 100%)

· Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Καπνοβιομηχανίας (κατ’ επιλογή της επιχείρησης με την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου)

· Χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας – μαρμάρου (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Χειριστών ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων βιομηχανίας (προαιρετική – εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αργιών)

· Χειριστών Τεχνικών Έργων (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Εργαζομένων στις Ημερήσιες Εφημερίδες Αθηνών (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Εργοδηγών – Σχεδιαστών (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Τεχνικών ραδιοφώνου (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αργιών)

· Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών (προβλέπει προσαύξηση 100%)

· Ηλεκτροτεχνιτών Βιομηχανίας (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων (προαιρετική αργία)

· Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών (εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κυριακών και υποχρεωτικών αργιών)

· Φροντιστήρια ξένων γλωσσών (υποχρεωτική αργία)

· Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (υποχρεωτική αργία)

· Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (υποχρεωτική αργία)

· Τυπογράφων επαρχιακών εφημερίδων (υποχρεωτική αργία)

· Φωτοστοιχειοθετών (προβλέπει προσαύξηση 100%)

· Θυρωρών πολυκατοικιών (προβλέπει προσαύξηση 75%)

· Τουριστικών γραφείων(εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κυριακών και υποχρεωτικών αργιών)

Τι ισχύει για τις κατ’ έθιμο αργίες

Από τις αργίες στην Ελλάδα άλλες είναι υποχρεωτικές από τον νόμο και άλλες είναι αργίες κατ’ έθιμο.

Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίεςαπαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, ενώ κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από τη βούληση του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την επιχείρηση.

Όλες οι αργίες 2020:

Καθαρά Δευτέρα: 2 Μαρτίου του 2020

Ευαγγελισμός Θεοτόκου: 25 Μαρτίου του 2020, Τετάρτη

Κυριακή του Πάσχα: 19 Απριλίου του 2020

Δευτέρα του Πάσχα: 20 Απριλίου του 2020

Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου 2020, Παρασκευή

Αγίου Πνεύματος: 8 Ιουνίου 2020, Δευτέρα

Κοίμηση της Θεοτόκου: 15 Αυγούστου 2020, Σάββατο

28η Οκτωβρίου 2020, Τετάρτη

Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου 2020, Σάββατο.