ΨΗΦΙΣΜΑ 21ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΕ)

Εμείς οι εκπρόσωποι του 21ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας, που συνήλθε στις 23 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα :
Η διαδικασία απελευθέρωσης του τομέα της Ενέργειας, επιχειρείται να συνεχίσει με την Ιδιωτικοποίηση των Εταιρειών Ενέργειας.

Ύστερα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ το Δεκέμβρη του 2018, χωρίς διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων,η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της με τη διάσπαση της ΔΕΠΑ σε δύο εταιρείες και την Ιδιωτικοποίηση του 50,1% του εμπορικού τμήματος.

Παράλληλα το ΥΠΕΝ μαζί με τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων δεν δίνει λύση στην εργολαβοποίηση και στις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στον Κλάδο της Ενέργειας.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σταματήσει την διαδικασία Ιδιωτικοποίησης των Εταιρειών Ενέργειας, να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων για κατάργηση της εργολαβοποίησης και των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών, να μονιμοποιήσει όλους τους εργαζόμενους χωρίς, όρους και προϋποθέσεις .

Ο αγώνας των εργαζομένων χρειάζεται να συνεχιστεί με ακόμα περισσότερη ένταση.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για :
· Αποκλειστικά Δημόσιο Φορέα Ενέργειας. Ματαίωση της διαδικασίας Ιδιωτικοποίησης.
· Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους . Ίση αμοιβή για ίση εργασία.
· Αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων.
· Ανάπτυξη της χώρας προς όφελος των αναγκών των εργαζομένων.
· Κατάργηση των μνημονιακών νόμων.
· ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 24ΩΡΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ.