Φρένο στις απλήρωτες υπερωρίες και άλλες αυθαιρεσίες από την ΕΡΓΑΝΗ

Ισχυρό όπλο στα χέρια των εργαζομένων αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς εκεί  μπορούν να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι όλες τις λεπτομέρειες της εργασιακής σχέσης τους.

Με την είσοδό τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε 33 κατηγορίες δεδομένων, που αφορούν στους ίδιους και στην εργασιακή τους σχέση, όπως δηλώνονται από τον εργοδότη.

Ανεξάρτητα από το τι προβλέπει η σύμβαση εργασίας, ή τι λέει προφορικά ο εργοδότης στον εργαζόμενο, σημασία πάντα έχει τι κοινοποιεί στην ΕΡΓΑΝΗ.

Παράδειγμα είναι οι υπερωρίες. Ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται δύο ώρες παραπάνω, αλλά να δηλώνεται μία ώρα. Αυτό το διαπιστώνει εύκολα ο εργαζόμενος. Επίσης, ο εργαζόμενος, που δεν έχει λάβει ολόκληρη την άδειά τους, να διαπιστώσει ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει πως την έχει λάβει.

Αναλυτικότερα,  δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, με χρήση των κωδικών TAXISNET, να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τους μισθούς, τα ωράρια των εργαζομένων, τις άδειες, τα επιδόματα.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί το είδος της εργασιακής σχέσης, στις περιπτώσεις που η πρόσληψη έγινε με κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή κοινωφελούς εργασίας κ.λπ.

Η πρόσβαση των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προβλέφθηκε από τον νόμο Αχτσιόγλου ν. 4611/2019 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Ιουλίου 2010.

Η πρόσβαση είναι εύκολη, μέσα από τον ιστότοπο employees.yeka.gr, και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς του συστήματος taxisnet.
Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 01.01.2017και έπειτα.

Μέσα τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται η πρόσβαση των εργαζομένων στην πληροφορία και η προστασία τους απέναντι σε φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας.

Εάν ο εργαζόμενος διαπιστώσει ότι «κάτι δεν πάει καλά» δηλαδή όσα έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει η επιχείρηση δεν ανταποκρίνονται στα όσα δηλώνονται στην ΕΡΓΑΝΗ, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξηγήσεις από την επιχείρηση και βέβαια να καταγγείλει τον εργοδότη στο ΣΕΠΕ.

Οι κυριότερες παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία, αφορούν στη εργασία με πλήρη απασχόληση, η οποία δηλώνεται ως μερική απασχόληση και φυσικά μερική ασφάλιση. Έτσι ο εργοδότης επωφελείται και από την πληρωμή λιγότερων εισφορών.

Τα δεδομένα που «βλέπει» ο εργαζόμενος

Με την είσοδο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στις ακόλουθες 33 εφαρμογές, όπου διαπιστώνει τις δηλώνει ο εργοδότης για τον ίδιο:

 1. Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 2. Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ
 3. Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΕΠΙΜΥΚΥΝΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ
 4. Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 5. Ε 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 6. Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 7. Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 8. Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 9. Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
 10. Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΗ)
 11. Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
 12. Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 13. Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
 14. Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
 15. Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ
 16. Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 17. Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
 18. Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ
 19. Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 20. Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
 21. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 22. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ
 23. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 24. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
 25. Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ
 26. Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
 27. Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
 28. Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 29. Ε5 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 30. Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 31. Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 32. Ε7 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΕΡΓΟΥ
 33. Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ