Υποχρεωτικές 4 κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Η υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου υπέγραψε σήμερα τις υπουργικές αποφάσεις για την επέκταση τεσσάρων κλαδικών ΣΣΕ, με τις οποίες κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους κλάδους των:

– Τραπεζών
– Ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων
– Γραφείων ταξιδίων και τουρισμού
– Πρακτορειακών επιχειρήσεων που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης.

Οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 75.000 εργαζόμενους.

Το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει όλες τις κλαδικές ΣΣΕ που έχουν συναφθεί και βρίσκονται σε ισχύ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τους όρους για την επέκτασή τους, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν στο μέλλον.