Υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και Ένωσης Εργαζομένων

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη και το Προεδρείο της Ένωσης Εργαζομένων Φυσικού Αερίου Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανκαοίνωση, η νέα ΕΣΣΕ διαμορφώθηκε μετά από μια σειρά απαιτητικών διαπραγματεύσεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων, τη διαφύλαξη της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και τη δυνατότητα εξέλιξης για όλους τους εργαζόμενους.

Ο κ. Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας αποτελούν την κινητήρια δύναμη για όλες μας τις δραστηριότητες και αντιπροσωπεύουν την πιο σημαντική μας επένδυση. Συνεχίζουμε μαζί δυναμικά, με πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, την ανάπτυξη της Εταιρείας μας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

Εκ μέρους των εργαζομένων, ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γρηγόρης Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τη Διοίκηση και υποστήριξε πως θα συνεχιστεί η από κοινού προσπάθεια για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, τονίζοντας ότι το άριστο κλίμα των εργασιακών σχέσεων αποτελεί εγγύηση για τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.