Υπεγράφη το έργο κατασκευής Διυλιστηρίου νερού για τις Σέρρες

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασίας για το έργο κατασκευής διυλιστηρίου νερού στην πόλη των Σερρών. Η υπογραφή της σύμβασης έλαβε χώρα στις Σέρρες στις 30 Σεπτεμβρίου. Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία Envitec – Τ.Ε.Σ. Α.Ε.

Το έργο με την έκπτωση θα έχει κόστος 6,33εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,11εκατ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Αρχικό κόστος του έργου ήταν 7,3εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 8 του ίδιου μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τότε θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η κατασκευή διυλιστηρίου νερού, στην πόλη των Σερρών. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται: το έργο υδροληψίας, το αντλιοστάσιο υδροληψίας, οι μονάδες επεξεργασίας νερού (προαπολύμανση, ταχεία ανάμειξη, κροκίδωση, φίλτρανση, αποθήκευση, μεταχλωρίωση, αντλιοστάσιο και αγωγός καθαρών), οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα λοιπά έργα υποδομής, ώστε να επεξεργάζονται 12.000 m3/ημέρα ή 600 m3/ώρα πόσιμου νερού. Τέλος, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο κατασκευής.

πηγή : https://ypodomes.com