Το κράτος γίνεται ψηφιακό για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα το επόμενο χρονικό διάστημα να μειωθεί η γραφειοκρατία στο Δημόσιο; Απίστευτο; Και όμως…

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει ήδη τα βήματα που χρειάζονται και έτσι, πλέον άρχισε το κράτος να βρίσκει επαφή με τις υπηρεσίες του και οι πολίτες να μην χρειάζεται να τρέχουν από γραφείο σε γραφείο και από γκισέ σε γκισέ με υπαλλήλους για να συμπληρώσουν κάποιο έγγραφο…

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει πως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργεί ένα «κανάλι», κάτι σαν μια κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας κάθε δημόσια υπηρεσία θα μπορεί να λαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία ενός πολίτη από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να τα προσκομίζει. Τα δεδομένα που θα λαμβάνουν οι υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στο αίτημα του πολίτη για όποιο έγγραφο χρειαστεί.

Παράλληλα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, προωθείται η απλούστευση των διαδικασιών μέσω της διαλειτουργικότητας του μητρώου της ΑΑΔΕ με τα μητρώα των δήμων της χώρας. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να δίνει κατ’ επανάληψη και σε όλα τα τμήματα του δήμου του τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς αυτά θα αντλούνται αυτόματα από τους αρμόδιους, μέσω του μητρώου της ΑΑΔΕ. Δηλαδή, οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι των δήμων θα αναζητούν τα στοιχεία του πολίτη είτε εισάγοντας μόνο το ΑΦΜ, είτε μόνο τον ΑΔΤ είτε μόνο το ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία αντλούνται από το Μητρώο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κέντρο Διαλειτουργικότητας

Τα πάντα πλέον θα γίνονται στο ενισχυμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας, αφού με απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναβαθμίζεται και διευρύνεται το συγκεκριμένο κέντρο του δημοσίου τομέα, υπό την συνολική ευθύνη και διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Χωρίς αυτό το κέντρο τίποτα δεν θα υφίστατο και τίποτα δεν θα είχε προχωρήσει. Τώρα τα μητρώα «μιλάνε» μεταξύ τους και το ένα μητρώο γνωρίζει τι υπάρχει στο άλλο για τον κάθε πολίτη.

Το υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης βάζει τέλος επίσης και στην γραφειοκρατία που προέκυπτε από την μη ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα του Δημοσίου. Με τη δράση αυτή, βελτιώνεται η δυνατότητα ταυτοποίησης του πολίτη στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου.

«Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να καταγράφεται ο πολίτης με διαφορετικά στοιχεία στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου. Με τη διασύνδεση των επιμέρους μητρώων και των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου, θα γίνεται ταυτοποίηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του πολίτη. Περισσότερα από 50 μητρώα “θα μιλάνε” μεταξύ τους. Αυτό θα οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ο πολίτης να εμφανίζεται με ένα πρόσωπο στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εμφανίζεται με ένα πρόσωπο στον πολίτη» τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επίσης, ξεκινά και η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και οι πολίτες θα απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση προσκόμισης σημαντικών πιστοποιητικών στην Εφορία.

Έγινε δηλαδή, έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για να μπει τέλος στην διαχρονική ταλαιπωρία των πολιτών να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα στις φορολογικές αρχές για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν όπως η γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, θάνατος ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση.