ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ -15λεπτος συμβολικός αποκλεισμός της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου αύριο Τετάρτη 9 Οκτωβρίου