ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ « ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ » για την συμμετοχή τους στην 24ωρη Γενική Προειδοποιητική Απεργία στον Κλάδο που προκήρυξε η ΠΟΕ για την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 , με 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συν άδελφοι,

η Κυβέρνηση πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις μνημονιακές επιταγές των
δανειστών εκχωρεί όλες τις Εταιρείες Ενέργειας και τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, ανεξαρτήτως της κερδοφορίας αυτών και της στρατηγικής τους σημασίας. Τελευταίο θύμα, ο ∆ΕΣΦΑ του οποίου σε μια ε βδομάδα ολοκληρώνεται η
μεταβίβαση τ ων μετοχών, με ότι συνέπειες έ χει αυτό για την εθνική στρατηγική και την ενεργειακή αυτοτέλια της χώρας. Επίσης χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις για τους εργολαβικούς εργαζόμενους και χωρίς υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους μόνιμους, τους αφήνει έρμαιο στις δια θέσεις των νέων
μετόχων, δείχνοντας μας, Κυβέρνηση και Υπουργός ενέργειας & Περιβάλλοντος,
τον δρόμο και την τακτική που θα ακολουθήσουν στις επερχόμενες Ιδιωτικοποιήσεις του Κλάδου.

Βάζουμε φρένο στις συνεχιζόμενες πολιτικές λιτότητας και ξεπουλήματος
του εθνικού μας πλούτου στο ωμό των μνημονίων, στην φτωχοποίση της
Ελληνικής κοινωνίας και την κατάργηση κάθε δικλίδας κοινωνικής προστασίας, καθώς και στην απορρύθμιση κάθε εργασιακής σχέσης και κεκτημένου

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ:

 ∆ιαφύλαξη του εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα της ενέργειας και ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων των εταιρειών του κλάδου.
 Προάσπιση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο καθώς και των θέσεων εργασίας.
 Μονιμοποίηση τ ων εργολαβικών εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εταιρειών.

Την Τρίτη 18 ∆εκέμβρη το Σωματείο μας ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα

της Ομοσπονδίας, συντάσσεται σ το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του κλάδου μας κηρύσσοντας 4ωρ η Στάση Εργασίας από 16:00 έως 20:00.
Κατά τη διάρκεια της 4ωρης στάσης εργασίας δεν θα λαμβάνονται δείγματα και ενδείξεις.