Στο 10% η συμμετοχή στην εθελούσια της HELLENiQ Energy – Νέο μίγμα ηλικιών και δεξιοτήτων απαιτεί ο μετασχηματισμός της εταιρείας

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αντιστοίχισης της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού με τις απαιτήσεις του μετασχηματισμού της HELLENiQ Energy αποτελεί η επιτυχία του προγράμματος εθελούσιας εξόδου εργαζομένων που ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπερνούν τις 300.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνόλου των εργαζομένων, ο αριθμός των οποίων φτάνει περίπου τους 3650.

Ζητούμενο της αναμόρφωσης της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού του Ομίλου αποτελεί τόσο η μείωση του μέσου όρου ηλικίας, όσο και η βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην HELLENiQ Energy εργάζονται μόλις 131 εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 30 ετών, ενώ περίπου δεκαπλάσιοι -συγκεκριμένα, 1390- είναι οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 50 ετών. Εξ ου και η ηλικιακή ανανέωση είναι ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Ομίλου.

 

Σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο, το 50% έχει ολοκληρώσει σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξ αυτών, 64 εργαζόμενοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και 495 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στόχος της διοίκησης για το επόμενο διάστημα είναι να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.