Στεργιούλης: Οι έξι πυλώνες για την υπεραπόδοση των ΕΛΠΕ

Στις σημαντικές προοπτικές που συγκεντρώνει η Ελλάδα ώστε να καταστεί κομβικό κέντρο μεταφοράς και εμπορίας Ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και στην ειλημμένη απόφαση που έχει λάβει ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Έρευνας και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την ομιλία του, χθες, στο Συνέδριο “Egypt Petroleum Show” – EGYPS 2018, που πραγματοποιείται στο Κάιρο.

Μιλώντας στην ενότητα «Οι Παγκόσμιοι Ηγέτες του Downstream: Μετασχηματίζοντας και δημιουργώντας ανάπτυξη στις επιχειρηματικές μονάδες της διύλισης, της εμπορίας και των πετροχημικών», ο κ. Στεργιούλης υποστήριξε ότι η Ελλάδα αποτελεί «πυλώνα σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή, «ασφαλή πύλη εισόδου προς την Ε.Ε.» των ενεργειακών προϊόντων από τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καυσίμων στη λεκάνη της Μεσογείου. Παράλληλα, η χώρα μας αναβαθμίζει περαιτέρω τη θέση της και καθίσταται ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας στη ΝΑ Μεσόγειο, μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι αγωγοί TAP, IGB και East-Med, η 3η δεξαμενή αποθήκευσης ΥΦΑ, αλλά και η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε ότι οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο έχουν αναβιώσει το ενδιαφέρον για την Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και η συστηματική εξερεύνηση για τον εντοπισμό αντίστοιχων πεδίων Ελλάδα «αποτελεί ιστορικό καθήκον για τη χώρα». Όπως τόνισε ο κ. Στεργιούλης, με τις αυξανόμενες παγκόσμιες τάσεις ζήτησης ενέργειας έως το 2040 και τις ισχυρές προβλέψεις ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργειακού μίγματος, η ανάγκη για αναζήτηση νέων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένει ισχυρή.

Στην παρέμβασή του ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι ο τομέας Διύλισης λειτουργεί στο πλαίσιο μιας άκρως ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς και στη σημερινή συγκυρία βιώνει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ τα διυλιστήρια της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις έναντι των ανταγωνιστών τους σε γειτονικές χώρες, όπως είναι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, το κόστος προσωπικού και τα σημαντικά αυξημένα έξοδα συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική Νομοθεσία και επεσήμανε ότι «η παροχή ισότιμων όρων μεταξύ όλων των διυλιστηρίων της περιοχής, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον θεμιτό ανταγωνισμό». Πρόσθεσε δε, ότι οι εγχώριες εταιρίες διύλισης, έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες για να καταστήσουν την Ελλάδα ένα σημαντικό κέντρο εισαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εξαγωγής αργού πετρελαίου, με σημαντικές ποσότητες να λαμβάνονται και από τις χώρες της Ανατολικής και Βόρειας Αφρικής.

Ο κ. Στεργιούλης υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθει ένας ενεργειακός Όμιλος σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, είναι η «Αριστεία Λειτουργίας» και αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της «υπεραπόδοσης» (over-performance), που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των πραγματικών λειτουργικών περιθωρίων και των διεθνών περιθωρίων αναφοράς. Όπως είπε, η ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΠΕ στηρίζεται σε έξι ακρογωνιαίους πυλώνες για υγιή υπερ-απόδοση, που είναι η βέλτιστη αξιοποίηση ενεργητικού, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η λειτουργική βελτιστοποίηση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, η επιλογή αργού πετρελαίου, ο αναπροσανατολισμός προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα βασίζεται στις εξαγωγές, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η «επιχειρησιακή αριστεία» αποτελεί τον κύριο μοχλό για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας και της οικονομικής βιωσιμότητας του Ομίλου, με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση της Ανάπτυξης, προσεκτική παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και μελετών αναφοράς σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, βελτίωση των επιδόσεων στην κατανάλωση ενέργειας, στη λειτουργική και μηχανολογική διαθεσιμότητα εξοπλισμού, στην ασφάλεια, στην παραγωγικότητα, στη μείωση του κόστους, στη μεγιστοποίηση των συνεργειών ανάμεσα στις επιχειρησιακές μονάδες, στην ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ως κορυφαία προτεραιότητα, καθώς και στη σημασία της καινοτομίας στο πλαίσιο του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Όσοι προσαρμόζονται καλύτερα στις νέες συνθήκες, θα έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και ευημερίας στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, ο οποίος ανέλυσε το όραμα του Ομίλου ΕΛΠΕ να μετατραπεί, σταδιακά, από διυλιστηριακός σε Ενεργειακός Όμιλος.

Αναφερόμενος στις νέες προδιαγραφές καυσίμων και ειδικά των ναυτιλιακών, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τις θαλάσσιες μεταφορές που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), ο κ. Στεργιούλης τόνισε ότι η υιοθέτηση αυτών των νέων προδιαγραφών χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο για τα ναυτιλιακά καύσιμα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τις εταιρείες διύλισης και η ΕΛΠΕ προετοιμάζεται για την παραγωγή και διάθεση του συγκεκριμένου τύπου καυσίμων από το 2020. Πρόσθεσε δε, ότι η Αίγυπτος που έχει σημαντικούς σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων πλοίων -ειδικά των ποντοπόρων που διασχίζουν τη διώρυγα του Σουέζ- θα μπορεί να ωφεληθεί από τη δυνατότητα διάθεσης του νέου τύπου καυσίμου πλοίων (bunkering) που η ΕΛΠΕ θα διαθέσει στην αγορά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους, ο CEO της ΕΛΠΕ υποστήριξε πως η Ελλάδα διαθέτει προφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα, εξαιτίας και της γεωγραφικής της θέσης, ενώ με τις συντελούμενες διαρθρωτικές αλλαγές ο ενεργειακός τομέας «μπορεί και πρέπει» να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες για να επανέλθει δυναμικά η χώρα σε ισχυρούς ρυθμούς Ανάπτυξης. Επεσήμανε δε, ότι τα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα και τα αλλεπάλληλα ρεκόρ κερδοφορίας, παραγωγής και εξαγωγών που καταγράφει για 3η συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΕΛΠΕ, αλλά και τη δραστηριοποίησή του σε όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, τον καθιστούν ως ιδανικό συνεργάτη για συνεργασία με τις χώρες του Αραβικού κόσμου.

To Συνέδριο “Egypt Petroleum Show” τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah El Sisi, φιλοξενεί 400 εκθέτες και 11 περίπτερα χωρών, ενώ συγκεντρώνει υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Το “EGYPS 2018” παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις μελλοντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Αίγυπτο και στη Βόρεια Αφρική, τους μελλοντικούς γύρους αδειοδότησης, καθώς και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια. Συνολικά, 150 έμπειροι ομιλητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αναλύουν τις προοπτικές του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς, κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του Συνεδρίου που ολοκληρώνεται σήμερα.

Κατά την παραμονή του στο Κάιρο, ο κ. Στεργιούλης είχε διμερείς επαφές με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κρατικής εταιρίας EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΒΡ κ. Bob Dudley, τον CEO της Edison International κ. Maurizio Coratella, τον ΔΣ της ENI κ. Claudio Descalzi, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη από την TOTAL και την ExxonMobil.