Σε ρυθμούς ΙΜΟ 2020 κινούνται τα ΕΛΠΕ

Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων έδειξε ότι ακόμη και σε ένα ασθενές περιβάλλον αγοράς, διαθέτει ένα σύστημα διυλιστηρίων που μπορεί να λειτουργήσει καλά και να ανταμείψει τους μετόχους.

Το 2020 θα είναι ένα έτος θετικών προκλήσεων λόγω του νέου κανονισμού ΙΜΟ για τα ναυτιλιακά καύσιμα και η διοίκηση εκτιμά ότι θα αξιοποιήσει πλήρως τα πάγια των Ελληνικών Πετρελαίων, τόνισε κατά την παρουσίαση στους αναλυτές των αποτελεσμάτων Γ τριμήνου και 9μήνου ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Ειδικά σε σχέση με τον νέο κανονισμό ΙΜΟ 2020 για τα ναυτιλιακά καύσιμα ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων ανέφερε ότι ήδη έχει προσαρμοστεί η λειτουργία του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου και ο όμιλος έχει αλλάξει το μείγμα προμήθειας αργού, προβαίνοντας σε αγορές από το Αζερμπαϊτζάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλους παραγωγούς της Β. Αφρικής.

Οι τιμές σε αυτές τις αγορές είναι σε καλά επίπεδα, συγχρονίζουμε την τιμή με τη ζήτηση των προϊόντων ανέφερε ο κ. Σιάμισιης. Σύμφωνα με τη διοίκηση οι δοκιμές που έγιναν στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου ολοκληρώθηκαν και η μονάδα θα αλλάξει στην νέα λειτουργία εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Για το γ΄ τρίμηνο, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου τόνισε ότι ήταν ένα θετικό τρίμηνο από πλευράς περιθωρίων διύλισης ιδιαίτερα για τα σύνθετα διυλιστήρια ενώ και οι μονάδες των ΕΛΠΕ είχαν θετική λειτουργία, σταματώντας μόνο για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις αλλά και για τις δοκιμές που έγιναν για την παραγωγή καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, λόγω ΙΜΟ.

Η εσωτερική αγορά κινήθηκε θετικά με τη ζήτηση να αυξάνεται σε ποσοστό κατά 3%, με ενίσχυση των αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, ενώ τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μεγάλη μείωση της τιμής του πετρελαίου, με τις απώλειες λόγω αποτίμησης των αποθεμάτων να φτάνουν τα 58 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ όφελος που καταγράφηκε πέρυσι το ίδιο τρίμηνο.

Ο κ. Σιάμισιης στάθηκε επίσης στον θετικό ισολογισμό και τη μείωση του χρέους κάτω από τα 2,5 δισ. ευρώ. Το νέο διεθνές ομόλογο θα οδηγήσει σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 15 εκατ. ευρώ από το 4ο τρίμηνο του 2019 και μετά, ενώ το ΔΣ ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα πληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020.

Νωρίτερα, εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων του ομίλου, προκειμένου να εγκριθούν αλλαγές στο καταστατικό λόγω των νέων κανονισμών που πρέπει να υιοθετηθούν για την εταιρική διακυβέρνηση βάσει του νέου νόμου.

Τέλος σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές του ομίλου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Elpedison φέτος εμφάνισε αυξημένη παραγωγή κατά 75% στο Γ τρίμηνο και κατά 23% στο 9μηνο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 65% και 54% αντίστοιχα. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα 15 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 94% στο 9μηνο.

Αντίστοιχα η ΔΕΠΑ συνεχίζει την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα, χωρίς τα μεγέθη που συνεισέφερε ο ΔΕΣΦΑ. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο 9μηνο καταγράφουν υποχώρηση 14% και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA  54% με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 48 εκατ. ευρώ (-39%). Για  ΕΛΠΕ η συμμετοχή στη ΔΕΠΑ (35%) μεταφράστηκε σε κέρδη 17 εκατ. ευρώ.

Πηγή : www.capital.gr