Σε ιδιωτικές εταιρείες παραδίδονται, απροκάλυπτα πλέον, οι υπηρεσίες καθαριότητας δήμων και περιφερειών της χώρας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει επισήμως και από την πόρτα τούς εργολάβους στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια για να αναλάβουν τη συλλογή/ μεταφορά στερεών αποβλήτων και τη συντήρηση πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

Αίρονται και τα τελευταία θεσμικά εμπόδια (αλλά και οι όποιοι έλεγχοι νομιμότητας αποφάσεων) που είχαν απομείνει και οδηγούσαν μέχρι σήμερα στο να αναζητούνται τα «παράθυρα» της νομοθεσίας για την ανάθεση σε ιδιώτες υπηρεσιών καθαριότητας.

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο , το υπουργείο Εσωτερικών λύνει τελείως τα χέρια δημοτικών Αρχών ώστε, χωρίς ελεγκτικούς περιορισμούς, να αποφασίζει κατά την κρίση του το δημοτικό συμβούλιο για την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη. Πρόκειται για τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου 3979/2011 που όριζε ότι για σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χρειαζόταν αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου. Μάλιστα η απόφαση αυτή έπρεπε να λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στο άρθρο 179 του σχεδίου νόμου «Επενδύω και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζεται ότι «Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Έτσι, αλλάζουν όλα με την άρση των εμποδίων που έθεταν το πιο σφικτό θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι έλεγχοι των αιτιολογημένων αποφάσεων, που πλέον δεν χρειάζονται. Πολλοί δήμοι είναι έτοιμοι από καιρό για να προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες που τώρα απλοποιούνται. Μάλιστα, το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης αλλά και αυτοδιοικητικών στελεχών που προέρχονται από κυρίως από πολιτικούς χώρους, όπως η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ κ.ά. για να προωθήσουν τέτοιες λύσεις «πατάει» στη δραματική κατασταση στην οποία έχουν περιέλθει δήμοι της χώρας με το πρόβλημα των σκουπιδιών . Όμως, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και η εγκατάλειψη των τεχνικών υπηρεσιών στους ΟΤΑ , η λιτότητα και τα μνημόνια αποτελούν την καρδιά του ζητήματος, ως συνειδητής αποδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, από τις κυβερνητικές πολιτικές ετών και ετών….

πηγή : www.documentonews.gr