Σε εξέλιξη η προετοιμασία επαύξησης της δυναμικότητας του ΤΑΡ

Δημόσια διαβούλευση της πρότασης Έργων Επαύξησης Δυναμικότητας, που έχουν συντάξει η Snam Rete Gas (SRG), ο ΔΕΣΦΑ και η κοινοπραξία του αγωγού

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του TAP, εντός ελληνικού εδάφους, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, ο αγωγός έχει προχωρήσει ήδη στην προετοιμασία της επόμενης φάσης, που είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επαύξησης της δυναμικότητας του.

Έτσι σε εξέλιξη βρίσκεται το market test που διενεργεί ο TAP και το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της δυναμικότητας του αγωγού, η οποία με βάση τον σχεδιασμό του μπορεί να διπλασιαστεί φθάνοντας και στα 20 bcm αερίου ετησίως.

Το market test διεξάγεται με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εγκριθεί από τις Ρυθμιστικές Αρχές της Ιταλίας (ARERA), της Ελλάδας (ΡAE) και της Αλβανίας (ERE) και μετά τις θετικές ενδείξεις ζήτησης φυσικού αερίου που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της μη δεσμευτικής φάσης του market test που διενεργήθηκε την περίοδο Ιουλίου Οκτωβρίου 2019 ο ΤΑΡ ξεκίνησε τη φάση των Έργων Επαύξησης Δυναμικότητας καταθέτοντας τη σχετική πρόταση έργου σε δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου και λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Καμία αλλαγή στα τμήματα του αγωγού

Η πρόταση που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έχει προετοιμαστεί από κοινού από τις Snam Rete Gas (SRG), ΔΕΣΦΑ και ΤΑΡ και αφορά σε 5 νέα σημεία διασύνδεσης, ενώ περιλαμβάνει και δυο έργα αύξησης της δυναμικότητας του αγωγού. Πρόκειται για ένα έργο μερικής επαύξησης και ένα έργο πλήρους επαύξησης, ανάλογα με τις τελικές αιτήσεις μακρόχρονης μεταφορικής δυναμικότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για κανένα από τα δύο έργα δεν απαιτούνται αλλαγές στα τμήματα του αγωγού μεταξύ των σταθμών συμπίεσης. Τα έργα επαύξησης περιλαμβάνουν μόνο προσθήκη υπέργειων εγκαταστάσεων, όπως εγκατάσταση επιπλέον συμπιεστών στους υπάρχοντες σταθμούς συμπίεσης ή κατασκευή επιπλέον σταθμών.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και συγκεκριμένα τον Απρίλιο, ο TAP, η Snam και ο ΔΕΣΦΑ θα οριστικοποιήσουν την πρόταση για το έργο επαύξησης δυναμικότητας και θα την καταθέσουν στις Ρυθμιστικές Αρχές της Ιταλίας της Αλβανίας και της Ελλάδας για από κοινού έγκριση.

Το 2021 η κατανομή της επαυξημένης μεταφορικής δυναμικότητας

Θα ακολουθήσει η δεσμευτική φάση που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020, με στόχο οι δεσμευτικές προσφορές να κατατεθούν τον Ιανουάριο του 2021 και εντός του 2021 θα γίνει η κατανομή της επαυξημένης μεταφορικής δυναμικότητας.

Μετά τη λήψη των Δεσμευτικών Προσφορών και εφόσον η Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας (Economic Viability Test) είναι θετική, ο ΤΑΡ σκοπεύει να αναθέσει τη διεξαγωγή της προμελέτης τεχνικού σχεδιασμού (Front-End Engineering and Design- FEED), με στόχο αυτή να έχει ολοκληρωθεί το Μάιο του 2022.

Ο σχεδιασμός, η έγκριση, προμήθεια, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου είτε μερικής είτε πλήρους επαύξησης δυναμικότητας αναμένεται να υλοποιηθούν σε διάστημα 5 ετών από την ανάθεση της προμελέτης (FEED).

Σημειώνεται ότι ο TAP έχει σχεδιασθεί με δυνατότητα διπλασιασμού της μεταφορικής του δυναμικότητας σε 20 bcm/a (δισ. κυβικά μέτρα/ετησίως), παρέχοντας επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές, συνεισφέροντας στον στόχο μετάβασης σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό μίγμα και στην κάλυψη μελλοντικής ζήτησης από την Ευρώπη.

Market test τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΤΑΡ έχει υποχρέωση να διεξαγάγει market test τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Market Test, κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει:

(α) επαυξημένη δυναμικότητα στο σύστημα μεταφοράς του ΤΑΡ (“Capacity Requests”), καθώς και

(β) μελλοντική κατασκευή νέων σημείων εισόδου ή εξόδου ή/και την αύξηση της τεχνικής μεταφορικής δυναμικότητας των υπαρχόντων σημείων εισόδου ή/και εξόδου του συστήματος μεταφοράς ΤΑΡ (“Connection Requests”), σε Ελλάδα και Αλβανία.

Οι Οδηγίες προβλέπουν ότι για την κατασκευή επιπλέον σημείων εισόδου ή/και εξόδου, όλα τα κόστη θα επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο που καταθέτει το σχετικό αίτημα.

Ως απόρροια του Market Test, μπορεί να προκύψει επενδυτικό ενδιαφέρον για την επαύξηση της μεταφορικής δυναμικότητας έως και τη μέγιστη συνολική δυναμικότητα του αγωγού, δηλαδή έως 20 bcm/a.

www.worldenergynews.gr