Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ Α Ε Ρ Ι Ο Υ Α . Ε .

4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 07/02/2019 ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 12:00

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το ΔΣ του ΣΕΔΕΣΦΑ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24/01/2019 και προκειμένου να υπερασπιστεί τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων-μελών του, νυν και μελλοντικών, προκηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας του συνόλου του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, την Πέμπτη 07/02/2019 από ώρα 08:00 έως 12:00 και καλεί όλους τους συναδέλφους να συγκεντρωθούμε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Αγίας Παρασκευής, στη Λεωφόρο Μεσογείων 427, την 09:00.

Διεκδικούμε:

1. Παράταση της υφιστάμενης ΕΣΣΕ για 2 έτη.

2. Άμεση καταβολή των αποδοχών μας, από 21.12.2018 και εντεύθεν σύμφωνα με την ΕΣΣΕ 2017-2018.

3. Να πάψει πια ο εμπαιγμός εκ μέρους της Εργοδοσίας, περί δήθεν ακυρότητας όλων των ΕΣΣΕ, από το έτος 2011 έως και σήμερα, τις οποίες όλες οι Διοικήσεις υπέγραφαν με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΣΦΑ.

4. Να πάψουν οι μονομερείς και αυθαίρετες περικοπές των αποδοχών μας.

5. Να πάψει ο νέος μέτοχος να δηλώνει ότι δεν ήταν ενήμερος για τους όρους της ΕΣΣΕ. Εάν δεν ήταν δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι.

Ο ΣΕΔΕΣΦΑ έχει προνοήσει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δικτύου διανομής