Πως αμοίβεται η 28η Οκτωβρίου 2022 για τον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα

Η 28η Οκτωβρίου 2022 είναι υποχρεωτική αργία και για τον ιδιωτικό τομέα και απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτών και η λειτουργία επιχειρήσεων.

Η 28η Οκτωβρίου 2022 ανήκει πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021, στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Περαιτέρω, ως υποχρεωτική αργία, δεν επιτρέπεται να χρεωθεί στην κανονική άδεια των εργαζομένων (πρακτική που ακολουθούσαν μέχρι τώρα πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που την συγκεκριμένη ημέρα κάποιος δικαιούται ρεπό το χάνει(δεν μεταφέρεται άλλη ημέρα) και πληρώνεται ως αργία, ενώ σε περίπτωση που εργαστεί πληρώνεται προσαύξηση 75% στο ημερομίσθιο.