Πρόταση ψηφίσματος στην Ευρωβουλή για κατώτατο μισθό 750 ευρώ σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Πρόταση Ψηφίσματος στο Ευρωκοινοβούλιο για κατώτατο όριο μισθού τα 750 ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε ο Λιθουανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Renew Europe, Viktor Uspaskich.

Στο αιτιολογικό της Πρότασης υπογραμμίζεται πως οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλίνουν μεταξύ τους έως και 10 φορές, ενώ οι αποκλίσεις όσον αφορά στο μέσο εισόδημα – σε απόλυτους όρους – ανέρχονται σε περίπου 100 φορές.

Τονίζεται, ακόμη, ότι η εναρμόνιση του κατώτατου μισθού σε 750 ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της φτώχειας καθώς και ότι το άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε δίκαιη και ικανοποιητική αμοιβή που να εγγυάται, στον ίδιο και στην οικογένειά του, ένα βιοτικό επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας, για την αποδοχή της Πρότασης Ψηφίσματος από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής, ο Λιθουανός ευρωβουλευτής, σημειώνει ακόμη ότι στους σημαντικότερους στόχους της ΕΕ συγκαταλέγονται, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η εμβάθυνση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών.

Με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα καταλήγει η Πρόταση.

Με πληροφορίες από philenews.com/ KYΠΕ